Festival Zlomvaz 2018

2. - 5. 5. 2018


OTEVŘENÁ VÝZVA STUDENTŮM UMĚLECKÝCH ŠKOL K ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU ZLOMVAZ 2018

DEADLINE přihlášení projektů: 10. 2. 2018

Zlomvaz je mezinárodní divadelní festival Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze organizovaný studenty katedry produkce. Hlavním cílem festivalu je veřejná prezentace zajímavých studentských projektů veřejnosti a prohloubení spolupráce mezi studenty a absolventy jednotlivých uměleckých škol.

Tématem letošního jubilejního 25. ročníku, který proběhne ve dnech 2. - 5. 5. 2018 v prostorách DAMU a v nejbližším okolí, je VZNIK/CREATION.

Naším cílem je vytvořit pestrý program s přesahem do různých uměleckých oborů. Do festivalového programu proto přihlašujte vše od divadelních představení (činoherních / alternativních / loutkových / tanečních / performance / site specific atp.), až po různorodé další projekty (instalace / intermediální tvorbu / videoart / či nerealizované divadelní a filmové scénáře atp.) Výběr programu této nesoutěžní přehlídky spadá do kompetencí dramaturgické rady složené ze studentů DAMU napříč katedrami.

Své projekty přihlašujte pomocí on-line formuláře, který naleznete na adrese OPEN CALL: Festival Zlomvaz 2018. Pro inscenační projekty jsou stanovena následující omezení a prosíme, abyste je před nominací inscenace zvážili:
• max. celková doba přípravy (stavba+svícení+zvučení+zkouška): 5 hod.;
• v době konání festivalu neuběhnou od prvního uvedení více než 2 roky;
• inscenace má alespoň z 80% studentské obsazení (2017-2018);
• inscenace je technicky realizovatelná v prostorách divadla DISK nebo na učebnách DAMU (technické informace o divadle DISK naleznete na www.divadlodisk.cz).

Pro přihlášení ostatních uměleckých projektů (např. performance, instalace atd.) je nutné dodat:
• popis uměleckého záměru a jeho realizace;
• vyplněnou on-line přihlášku - OPEN CALL: Festival Zlomvaz 2018;
• volitelně i obrazovou nebo video dokumentaci.

Videozáznam představení zašlete nejlépe formou sdílení odkazu ke stažení na adresu program@zlomvaz.cz. Je možné také s dostatečným předstihem odeslat DVD na adresu DAMU - Festival Zlomvaz, Malostranské nám. 12, Praha 1, 118 00. Projekty, jejichž záznamy budou doručeny po stanoveném datu nebudou zařazeny do výběru.

Nejzazší termín pro dodání on-line přihlášky a videozáznamu divadelních projektů je 10. 2. 2018. Přihlášky nedivadelních projektů zašlete nejpozději do 10. 3. 2018.

Po uzavření výzvy proběhne výběr přihlášených projektů. Vyrozumění o výběru projektu bude odesláno e-mailem nejpozději 20. 3. 2018.

Vybraným projektům festival Zlomvaz 2018 poskytne:
• ubytování pro účinkující + max. 3 členy tvůrčího týmu
• akreditaci pro realizační tým na celou dobu festivalu
• propagaci projektu
• min. 1x jídlo v den účinkování

Neopomenutelnou součástí festivalu bude již tradičně bohatý doprovodný program (workshopy, přednášky, prezentace, diskuze, koncerty a bujaré večírky), na který jste srdečně zváni.

Za organizační tým festivalu Zlomvaz 2018
Helena Bartošová & Tereza Kaucká


Stáhnout tyto informace v PDF.