DIVADELNÍ SETKÁNÍ “V POLEDNE” 1995

Termín konání:

24. – 27. května 1995

Pořadatel:

Divadelní fakulta, Akademie múzických umění v Praze

Účastníci:

Divadelní fakulta AMU Praha, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ( DiFa JAMU), Vysoká škola múzických umení v Bratislavě (VŠMU), divadelní spolek CD 94

Realizační tým:

Studenti II. ročníku katedry produkce DAMU
L. Studénková, D. Kuchařová, G. Horká, M. Němeček, D. Syrový, L. Matásek

Místa konání:

Divadlo v Celetné, A Studio Rubín, Dejvické divadlo, Junior klub Na Chmelnici, Studio Gag a Žižkovské divadlo TGM.

Finanční podpora:

Open Society Fund

Motto:

Tak jako se dva denní časy – dopoledne a odpoledne – setkávají v poledne a tvoří celek, tak i dvě prestižní divadelní školy tvoří celek a setkávají se v pravé poledne.

První ročník festivalu nesl název “Setkání DAMU – JAMU”. Tento strohý název vyjadřoval hlavní účel, který měl festival splňovat. Pro druhý ročník festivalu se organizátoři snažili nalézt výstižnější název, který by hlavní myšlenku “setkávání se” prohluboval. Začátek i konec festivalu se tak uskutečnil za znění poledních zvonů “matičky Prahy”.
Program festivalu byl rozšířen. Oproti předchozímu roku byly v programu zastoupeny jak brněnské, tak i pražské inscenace a hostem festivalu se stali studenti Vysoké školy múzických umení z Bratislavy s jedním, ale o to více zajímavým představením.
Kromě inscenací byly do programu zařazeny též diskuse k představením a k problémům jednotlivých škol a jejich školních scén - studií (DISK a MARTA) a proběhla též dílna výchovné dramatiky.

Program:

Inscenace DAMU:

F. G. Lorca: Krvavá svatba (KČD – režie: Z. Novotný)
B. Chvojková, M. Hlaučo, F.S. Fitzgerald : 1919: May Day (KČD – režie: M. Hlaučo)
A. P. Čechov : Tři sestry aneb Sestrosebevražedné etudy “cvičení s Čechovem” (KALD – režie: J. Březinová)
Anatomie gagu (semestrální cvičení studentů II. ročníku KALD – režie: M. Krobot)

Inscenace JAMU:

I. Krobot: Po letech (režie: I. Krobot)
C. B. Paton : Dodo (režie: P. Štindl)
Z. Mikotová: Caprichos (katedra výchovné dramatiky neslyšících – režie: Z. Mikotová)

Inscenace VŠMU:

T. Dorst : Fernando Krapp mi napísal dopis (režie: J. Gombár)

Host festivalu divadelní spolek CD 94:

A. Goldflam: Zkouška (režie: P. Svojtka)