ZLOMVAZ 1997

Termín konání:

5. - 8. června 1997

Pořadatel:

Divadelní fakulta, Akademie múzických umění v Praze

Spolupořadatel:

Hlavní město Praha, Studio Ypsilon

Účastníci:

Divadelní fakulta AMU Praha, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ( DiFa JAMU) Vysoká škola múzických umeni v Bratislavě (VŠMU)

Divácká cena:

Inscenace studentů DiFA JAMU - Abeceda (námět a režie Zoja Mikotová).

Realizační tým:

Studenti I. a II. ročníku katedry produkce DAMU
P. Nezval, J. Trešlová, L. Gross

Místo konání:

Studio Ypsilon, Divadlo Na zábradlí

Finanční podpora:

Fond rozvoje vysokých škol, Český literární fond, Open Society Fund, DISK, pivovar Bernard, Boom tisk, WOW, Rádio 1, Pražská paroplavební společnost, Divadlo Na zábradlí, ediční centrum AMU, Ateliér A.P.A.C., Rádio Limonádový Joe, Ministerstvo kultury, Respekt, kulturní čtrnáctideník 14.

Zpráva o festivalu ZLOMVAZ 97

Výhodou čtvrtého ročníku festivalu byla možnost využít prostory Studia Ypsilon, jehož vedení vyšlo festivalu maximálně vstříc a poskytlo pro festivalová představení oba své hrací prostory.
Grafických návrhů se již podruhé ujal student katedry scénografie DAMU, Pavel Kocych a díky promyšlené a cílené propagaci celého festivalu nezůstala představení uzavřena pouze hostům z mimopražských škol, ale místa ve studiu Ypsilon patřila též divákům z řad nejširší veřejnosti.
Vyvrcholením festivalu bylo předání ceny za divácky nejúspěšnější inscenaci. Vítězem se stala inscenace Abeceda posluchačů Ateliéru neslyšících z brněnské DiFa JAMU. Putovní cenou byl obratel zakomponovaný do sošky od akademické sochařky Mileny Blažkové.

O vítězném představení (citace z programu):

Abeceda aneb co se zdálo Alence
Autorský projekt založený na složce výtvarné a hudebně - pohybové připravila Zoja Mikotová se svými posluchači ve spolupráci s divadlem Radost. Příběh o oživlých věcech ze školní brašny malé prvňačky Alenky vychází z faktu, že děti mívají problémy se zapamatováním písmenek jakožto významových značek. "Písmena by děti měly nejdříve prožívat v jejich obrazové formě, dříve, než se z nich stanou pouhé významové značky. Je tedy důležité, aby se do písmen vžily, sledovaly očima jejich vznik a utváření. Současně by obrysy písmen měly vzněcovat jejich fantazii..."
Caroline von Heydebrand

Program:

Inscenace DAMU:

J. Schmid: XX. století (režie: J. Schmidt)
A. P. Čechov: Medvěd (režie P. Mančal)
M. Gorkij: Na dně (režie: O. Ševčík)
L. Smoljak: Hymna (režie: L. Smoljak)
Sofoklés: Antigona (režie: P. Svojtka)

dílna Katedry autorské tvorby a pedagogiky pod vedeni prof. Ivana Vyskočila

Inscenace DiFa JAMU:

B. Brecht: Baal (režie: M. Čičvák)
Z. Mikotová: Abeceda (režie: Z. Mikotová)
P. Váša: UNA LAMA ZOO (fyzické básnictví)

Inscenace VŠMU:

A. Schnitzler: Kolotoč (režie: J. Nvota)
R. Šesták, M. Beblavý: Láska v kocke (režie: R. Šesták, M. Beblavý)

Napsali o festivalu :

Studenti v Ypsilonce (Lidové noviny)
V pořadí čtvrtý ročník festivalu divadelních škol Zlomvaz 97 se koná od včerejška do neděle ve Studiu Ypsilon (Ypsilonka poskytla studentům bezplatně své prostory na dobu všech čtyř dnů). Denně se odehrávají tři představení, v neděli pouze dvě. Maraton festivalových produkcí začíná dnes a v neděli v 10 hod., zítra o hodinu později. Definitivní konec bude v neděli v 16 hod. Součástí přehlídky je i dnešní fotbalové utkání DAMU, JAMU, VŠMU, TV Prima, Rádia Limonádový Joe a Studia Ypsilon v TJ Pankrác či zítřejší diskuse na DAMU o rozdílech ve výuce na jednotlivých fakultách.
čík

Festival divadelních škol v Ypsilonce (časopis 14)
Zákon akce a reakce platí stále a zákonitě, a tak je přirozené, že umělecká omladina, obdařená v Brně oficiálním festivalem českých i zahraničních divadelních škol (pod názvem Setkání, kde se vyhlašují výsledky, vyjadřují se kritici, ceny udělují erudovaní umělci…), že tedy tato omladina zatoužila po čemsi lidském, radostně neoficiálním, co by jim nepřipomínalo známkování, co by je nerozdělovalo, nestavělo proti sobě, ale naopak sbližovalo, kde by se skutečně potkávali, kde by nebyla jen legrace, ale přímo, nebojme se toho, sranda… A je to! Jmenuje se to ZLOMVAZ, je to již čtvrtý ročník festivalu divadelních škol a koná se to v Praze. První ročník byl v divadle v Celetné. Účastníci druhého ročníku si trochu pobloudili po Praze, neboť produkce byly na více místech. Loni poskytlo přístřeší Divadlo pod Palmovkou a letos je to studio Ypsilon, které nechalo študákům bezplatně prostor na jedenáct představení a na další doprovodné akce. Během festivalu bude za spolupráce studentů FF UK vycházet informační bulletin nazývaný Obratel, kde se účastníci dozvědí vše potřebné, například to, kde se po posledním večerním představení každý den mohou neomezeně družit, dále třeba, že Brechtův Baal v podání JAMU je vítězem onoho oficiálního Setkání 97, které se konalo letos v zimě. Dále že představení Zoji Mikotové Abeceda, také v podání JAMU je zaměřeno na sluchově postižené. Že ve stejném čase, ve kterém se koná toto představení, tedy v 10:00 v pátek 6.6., diskutují páni profesoři o problémech jim vlastních, také o DISKU, divadelním sále, který nenápadně roste v budově DAMU v Karlově a Řetězové ulici. Příští ročník festivalu ZLOMVAZ bude možná tam! Sledujte Obratel! Následující, páteční akce bude ukrutný nervák. Nenechte si ujít! Sport po obědě! Fotbalová utkání každý s každým. Představí se týmy DAMU, JAMU, VŠMU, Televize Prima, Rádia Limonádový Joe a studia Ypsilon. Koná se v Lomnického ulici. První cena je velmi, velmi …no zkrátka soudek piva Bernard. Další dárek, který dostane festival Zlomvaz v pátek šestého, je od pána téhož jména (jako to pivo), akorát se jinak píše: Thomas Bernhard a jeho Ritter, Dene, Voss v podání Divadla Na zábradlí. Představení se koná ve 20:00 v budově dárce, tedy Na zábradlí. Mají tam také moc příjemný klub. Další den, tedy v sobotu, doufejme, že budou mít páni studenti a slečny studentky jasnou hlavu. Ráno v 9:00 je totiž čeká odborná disputace o rozdílech ve výuce na jednotlivých fakultách. Diskusi povede za pedagogy Marie Boková, za studenty zřejmě ten jedinec, který bude po vyčerpávajícím pátku nejpoužitelnější… Vzápětí bude následovat osvěžení Ivana Vyskočila dílny jeho Katedry autorské tvorby a do večera bude pokračovat sobotní maratón DAMU. Gorkij, Smoljak, Sofokles. Dobrou noc! V případě, že se ráno probudíte a ještě nebudete mít dost spěchejte na fyzické básnictví P. Váši Una Lama ZOO. Předvede JAMU Brno. Po nedělním obědě vás čeká ještě dezert! VŠMU bude servírovat Šestákovu a Beblavého Lásku v kocke. V 16:00 se dozvíte, jak to dopadlo. Kdo získá diváckou cenu. A co je divácká cena? Je jako celý festival, taková důvěrně, mile lidská. Lidský obratel. Zdroj cen informátoři z katedry produkce - Jolana Trešlová a Petr Nezval - odmítli prozradit. Vzhledem k tomu, že katedra produkce se od letošního ročníku tímto festivalem prezentuje a chce to činit i nadále, nemá asi význam se ptát dál.
Lea Hniličková