ZLOMVAZ 2000

Termín konání:

11.-14. května 2000

Pořadatel:

Divadelní fakulta, Akademie múzických umění v Praze

Spolupořadatel:

Hlavní město Praha

Účastníci:

Divadelní fakulta a Hudební fakulta AMU Praha, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ( DiFa JAMU), Vysoká škola múzických umeni v Bratislavě (VŠMU)
hosté festivalu : zahraniční host Bayerische Theatreakademie August Everding Mnichov
M.U.T., divadlo Nablízko

Divácká cena:

Inscenace VŠMU, Bertolt Brecht - Baal v režii

Realizační tým:

studenti 1. a 2. ročníku katedry produkce
B. Lišková, P. Chalupová, P. Prokop, M. Neubauer, A. Jílková, J. Kovaříková, J. Černý, J. Pritz, A. Erdélyiová, J. Málek, B. Večerková

Místo konání:

ds DISK, U22, Roxy, poprvé Studio Damúza, Řetízek, Divadlo Na zábradlí

Finanční podpora:

Aaron, Arcona reklama, Radio 1, Rock pub Batalion Pratur, Coca-Cola, Studio GEE-GEE, TV Prima, OP Tiger, Gradace s.r.o., DAMU, Disk, Roxy, Divadlo Na zábradlí, Studio Damúza, Ministerstvo kultury ČR

Zpráva o festivalu ZLOMVAZ 2000:

Motto festivalu: cesta, silnice, směřování, značky, které nás vedou do nového tisíciletí.

Ve dnech 11. až 14. května 2000 se již po sedmé uskutečnil festival vysokých divadelních škol ZLOMVAZ 2000. Tento ročník byl oproti loňským létům ve znamení hned několika změn.
První podstatnou věcí byla změna hracích prostorů. Samozřejmě, že hlavním prostorem zůstalo divadelní studio DISK, ale k němu se letos připojila i učebna č. 22 v Karlově ulici, prostor v Roxy, studio Damúza a osvědčenou Ypsilonku nahradilo Divadlo Na zábradlí Hrací prostory se k sobě nejen přiblížily, ale také zvýšením jejich počtu se zvýšil i počet představení. A tímto se dostáváme k další změně.
Letošní ročník totiž po dvou letech opět mohl přivítat zahraničního účastníka. Konkrétně se jednalo o školu Bayerische Theaterakademie August Everding z Mnichova, která přivezla představení nazkoušené přímo pro náš festival - "Merlin, aneb pustá zem". Představení oficiálně zahajovalo festival a jistě obohatilo náš program.
Další, celkem podstatnou změnou, bylo složení produkčního týmu. V předchozích letech byl ZLOMVAZ záležitostí studentů druhého ročníku produkce na DAMU. Letos se však tento tým skládal ze studentů ročníku prvního. Jedinou výjimkou byla studentka 2. ročníku Bára Večerková, která měla na starosti tiskové materiály a časopis Obratel.
Mezi hosty velmi oceňovaným nápadem, bylo proměnit divadelní prostor Řetízek v útulnou kavárničku, která nejen že nesla název Jean - Paul Belmondo, ale také dělala svému patronovi čest především po stránce vizuální. Příjemná tvář tohoto herce se na Vás usmívala z každé strany a návštěvníci mohli jen tak sedět u kávy a ve chvílích volna sledovat jeho nejlepší filmy. Vzhledem k úspěchu celé kavárničky, která sloužila jako výborné zázemí po celou dobu festivalu, ji chceme zřídit a provozovat i během příštího ročníku festivalu.
Při výčtu dobrých nápadů nelze nepřipomenout tzv. "off - programy", které, ač nepatří k hlavní náplni festivalu, jsou jeho velice oblíbenou součástí. Ať už to byl zahajovací večírek v Roxy, přátelské fotbalové utkání v tělocvičně na Pankráci, nebo závěrečná párty v Batalionu. Všechny tyto "akcičky" vytváří nejen přátelskou atmosféru, ale zároveň dávají prostor pro setkání všech studentů.
A tím se teď dostáváme k vlastnímu festivalovému programu. Během čtyř dnů bylo odehráno rekordních 19 představení. Hrálo se tedy nepřetržitě od ráno do večera a hlavními hosty a účastníky byli opět studenti DAMU, JAMU a VŠMU. Výhodou našeho festivalu je, že diváci a účastníci, kteří jsou v Praze po celou dobu festivalu, mohou vidět vždy několik představení jedné školy, či dokonce jednoho studentského ročníku. Nabízí se tak zajímavé srovnání herecké, dramaturgické i režijní práce.
Na letošní ročník se do Prahy sjelo přes sto studentů z Brna, Bratislavy a Mnichova a asi 20 pedagogů.
Stejně jako každý rok byl ZLOMVAZ nesoutěžní, udělena byla "pouze" cena divácká. Udílení proběhlo v neděli odpoledne po skončení posledního představení za účasti pana ministra Pavla Dostála, který byl svědkem nejen vítězství studentů bratislavské VŠMU s představením Baal, ale také výborné atmosféry, která zde po celé čtyři dny panovala.
Tradičně kvalitní grafické zpracování všech tiskových materiálů bylo opět dílem Pavla Kocycha a stejně tak časopis Obratel vznikal za spolupráce se studenty FF UK. Vycházel každý den v poledne, byl ihned rozebrán a o článcích se diskutovalo.
Festival ZLOMVAZ je o setkávání, o vzájemném poznávání se; je o přátelství i o budoucí spolupráci, která jistě bude a musí překračovat česko-slovenské hranice.

Program:

Inscenace DAMU

A.P. Čechov:Tři sestry (režie: P.Nuckolls, 3. KČD DAMU)
Cesta k autorskému herectví, texty A. Komlosi, V.Křesadlová, M.Třešnák (KATaP DAMU)
O. Cihlář: Výlet (režie: O.Cihlář, 3.KALD DAMU)
G. Büchner: Vojcek (režie M. Dočekal , hraje 4. KČD DAMU)
Bodhajána: Děvkomnich či mnichoděvka (režie: M. Pechlát, 3.KALD DAMU)
O. Cihlář: Rekonstrukce (režie O.Cihláč, 3. KALD DAMU)
M. Ravenhill: Shopping and Fucking (M.U.T. - studenti DAMU)
F.Fellini, F. Staněk: Sladké sny (režie F. Staněk 4. KALD DAMU)

Inscenace HAMU

Grotesky naboso (Katedra nonverbálního divadla HAMU)

Inscenace JAMU

B. Vian: Budovatelé říše (2. + 3. ročník JAMU)
A.P.Čechov: Racek (režie: V. Kelbl, 4.ročník)
G. Büchner: Leonce a Lena (režie: P. Šimák, 4.ročník)

Inscenace VŠMU

D. Kovačevič: Radovan III. (režie: D.Bajin, 3. ročník)
B. Brecht: Bubny v noci (režie: J.Nvota, 3.VŠMU)
W.Schwab: Prezidentky (režie: D.Bajin, 3. ročník)

Bayerische Theatreakademie August Everding Mnichov
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem (režie: Matthias Gert)

Divadlo Na blízko
E. Ionesco: Třeštění ve dvou

Napsali o nás:

ZLOMVAZ JE PŘÍLEŽITOST K SETKÁNÍ (HN 10/5/2000)
Festival vysokých uměleckých škol Zlomvaz 2000 organizují studenti katedry produkce na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Už posedmé se od 11. do 14. května představí absolventské a klauzurní inscenace studentů vysokých škol ČR i ze Slovenska za podpory pražského magistrátu, Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti. Novinkou letošního ročníku je zahraniční host - soubor studentů z Mnichova.
Podle Petra Prokopa z katedry produkce není cílem festivalu konkurovat velkým mezinárodním přehlídkám: "Chceme umožnit studentům poznat své kolegy z jiných škol a seznámit se s jejich tvorbou." Zlomvaz je pro studenty také příležitostí prezentovat své práce veřejnosti. Festival se tak pro diváky vítanou alternativou k zavedeným kamenným divadlům.
Kromě studentského divadla Disk v Karlově ulici proběhne část festivalu v Divadle Na zábradlí, ve Studiu Damúza v Řetězové ulici a v experimentálním prostoru Roxy. Svá představení tu předvedou pražská DAMU (katedry činoherního herectví, alternativního a loutkového divadla a autorské tvorby a pedagogiky) a HAMU (katedra nonverbálního a komediálního divadla), brněnská JAMU a VŠMU z Bratislavy. Všechna představení jsou přístupná veřejnosti. Vstupenky lze získat v Informačním centru DAMU a v Divadle Na zábradlí za 30 Kč (pro studenty 10 Kč).
Zahraniční host, mnichovská Bayerische Theaterakademie August Everding, přiveze do Prahy hru Tankreda Dorsta Merlin aneb Pustá zem, kterou upravili speciálně pro prostor divadla Disk. Jiří Pritz, jeden z produkčních, si v této souvislosti posteskl: "Mnichovští studenti jsou zvyklí na trochu jiné podmínky, než jim můžeme nabídnout my; hrají ve třetí největší scéně v Mnichově a rozpočet na jedno jejich představení se pohybuje kolem 400 tisíc DEM. Představení DAMU musí vystačit s 60 tisíci korun."
Během Zlomvazu bude opět vycházet festivalový časopis Obratel, který je dílem studentů katedry divadelní vědy pražské Filozofické fakulty. Také letos budou diváci vybírat nejlepší představení známkováním od "výborně" po "never more", vítěz pak dostane putovní cenu ve tvaru obratle.
Ilona Francková