ZLOMVAZ 2001

Termín konání:

17. - 20. května 2001

Pořadatel:

Divadelní fakulta, Akademie múzických umění v Praze

Spolupořadatel:

Hlavní město Praha

Účastníci:

Divadelní fakulta AMU Praha, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ( DiFa JAMU), Vysoká škola múzických umeni v Bratislavě (VŠMU)
hosté : M.U.T, Konzistence Médi

Divácká cena:

VŠMU s inscenací A. N. Ostrovského - Dievča bez vena, režie: József Czajlik

Realizační tým:

studenti 2. a 3. ročníku katedry produkce DAMU
B. Lišková, J. Pritz, J. Kovaříková, P. Prokop, J. Málek, J. Černý, A. Erdélyiová, P. Chalupová, M. Neubauer, A. Jílková, B. Večerková.

Místo konání:

ds DISK, Divadlo Na zábradlí, Studio Ypsilon, Studio Damúza

Finanční podpora:

Ministerstvo kultury, Bank Austria

Zpráva o festivalu ZLOMVAZ 2001:

Hlavním znakem osmého ročníku festivalu vysokých divadelních škol byl rekordní (opět) počet představení - během čtyř dnů se odehrálo 22 představení, sjelo se přes sto studentů z Brna a Bratislavy a asi 15 pedagogů.
Divadelní prostor Řetízek se proměnil v kavárnu, která nesla jméno Paula Wild Café (PWC), o výtvarné pojetí a organizaci kavárny se postarala nově vzniklá skupina Aluminium. Kavárna sloužila jako zázemí po celou dobu konání festivalu.
Jako každý rok se soutěžilo o diváckou cenu, ale přibylo i nové ocenění - tzv. Gutova cena. Diváckou cenu si odvezli, jako tradičně, VŠMU s představením "Dievča bez vena", Gutovu cenu si odneslo pražské představení KČD DAMU "Rodinné příběhy".
Velice oblíbenou součástí festivalu byly, jako každý rok, tzv. off-programy - zahajovací večírek v Klubu MELOUN, fotbalové klání o pohár ZLOMVAZ CUP v tělocvičně Pankrác, závěrečná party v Café Indigo.

Program:

Inscenace DAMU

J. Prévert: Žirafí opera (režie:P. Zámečníková)
P. Vodička: JáTyAhoj (režie: P. Vodička)
J. Havelka: Krtek, aneb historky z podzemí (režie: J. Havelka)
B.-M. Koltés: Roberto Zucco (režie: F. Nuckols)
F. Hrubín: Romance pro křídlovku (režie: O. Cihlář)
B. Srbljanovic: Rodinné příběhy (režie: T. Zielinski)
L. Pirandello: Legenda (režie: M. Bečka a kolektiv)
J. Havelka, A. Branald: Pan Nula aneb…. (režie: J.Havelka)
Kavárna ( studenti Katedry autorské tvorby a pedagogiky )
Autorská čtení ( studenti Katedry autorské tvorby a pedagogiky )

Inscenace JAMU

Z. Mikotová: Odyssea (režie: Z.Mikotová)
J. Martinková: Zeměstíny (režie: A. Renč)
J. Suchý, J. Šlitr: Kdyby tisíc klarinetů (režie: A.Bergman)
P. de Marivaux: Dvojí nestálost (režie: Peter Gábor j.h.)

Inscenace VŠMU

W. Shakespeare: Marná lásky snaha (režie: Jozef Koleják)
O. Cihlář: Pekný den (režie: O.Cihlář)
G. Schwajda: Pomoc (režie: Peter Mankovecký)
Poprask v Benátkách (režie: Z.Hlavinová)
A. N. Ostrovský: Dievča bez vena (režie: József Czajlik)

M.U.T.

P. Handke: Sebeobviňování (režie: M.U.T.)
Sad Story

KONZISTENCE MÉDI

O člověku, ktorý dalekohĺadá (režie: N. Deáková)

Napsali o nás:

Studentský festival Zlomvaz začíná (Zemské noviny 17. 5. 2001)
Divadelní festival studentů vysokých uměleckých škol Zlomvaz se koná ode dneška do neděle v pražských divadlech DISK, Na zábradlí, Studio Ypsilon a Studio Damúza. Tohoto divadelního, pracovního i přátelského setkání nesoutěžního setkání se zúčastní kromě studentů pražské DAMU také brněnští studenti JAMU a posluchači VŠMU z Bratislavy. V DISKu přehlídku slavnostně zahájí představení Kdyby tisíc klarinetů, s nímž přijíždějí brněnští studenti, kteří se snažili vybrat to nejlepší, přesvědčeni. Za další zajímavou brněnskou práci je považována Dvojí nestálost. S napětím se čeká na bratislavské, kteří si již několikrát odvezli z festivalu diváckou cenu. Přivezou například činoherní představení Pomoc, Zimní pohádku, nebo loutkový Poprask v Benátkách. Pražská DAMU by jim letos nerada přenechávala divácké ocenění, jak tvrdí sami studenti. Chtějí se blýsknout třeba uvedením hry Roberto Zucco, s Romancí pro křídlovku či Rodinnými příběhy. Se slovenskými loutkáři se Pražané spojili k představení Pěkný den.
"Tento festival je pozoruhodný tím, že do něj pedagogové studentům nemluví i když se jim třeba výběr inscenací nelíbí, ponechávají rozhodnutí na studentech," řekla děkanka pražské DAMU Markéta Schartová. "Pedagogové jsou ovšem vždy ochotni poradit. Zajímavá je otevřenost této přehlídky: spojují se mladí z různých ročníků a představují nejen práce, které vznikly v rámci studia, ale i to, co vzniká z jejich tvůrčího přetlaku," doplnila děkanka.

VŠMU opät zviťazila na festivale Zlomvaz (SME 24. 5. 2001/Bratislava)
Víťazom osmeho ročníka pražského festivalu divadelných škol Zlomvaz 2001 sa stala inscenácia hry Dievča bez vena Alexandra Nikolajeviča Ostrovského v podaní študentov bratislavskej Vysokej školy múzických umení.
Predstavenie, ktoré zinscenoval mladý slovenský režisér Jozsef Czájlik, získalo divácku cenu vo veľmi silnej konkurencii približne dvadsiatich najlepších študentských predstavení zo Slovenska a z Českej republiky. Študenti VŠMU tak zopakovali úspech z predchadzajúcich štyroch ročníkov festivalu, keď takisto suverénne zvíťazili.
Okrem už spomínanej inscenácie sa študenti VŠMU predstavili aj s ďalšími dvoma inscenáciami Pomoc a Zimná rozprávka, ktoré príjemne prekvapili divákov a divadelných odborníkov.

…a o rok znova! (Kúlturny život, 13. 6. 2001)
Stáva sa už takmer tradiciou, že víťazný veniec pražského festivalu Zlomvaz si odnáša bratislavská VŠMU. Bolo to tak i na jeho tohtoročnom ročníku. Festival Zlomvaz, ktorý organizuje pražská DAMU, sa začal 17. mája 2001. Počas štyroch dní som mala možnosť vidiet 23 inscenácií v podaní domácich hostitel´ov, ale i poslucháčov JAMU a slovenskej VŠMU. K festivalu už neodmyslitel´ně patrí časopis Obratel, ktorý pripravovali poslucháči DAMU a aj zaujímavé "off" programy, slúžiace na "utužovanie medzinárodných vzťahov.". (Například zábavy a futbalový turnaj, kde - mimochodom - VŠMU obsadila druhú priečku.)
O skutočne umelecké zážitky, aké vie poskytnúť len divadlo onou pominuteľnou chvíľkou nebola núdza. Víťazná inscenácia Ostrovského hry Dievča bez vena ("ťažká" ruská klasika) v podaní poslucháčok VŠMU bola jedným z najlepších a najposobivnějších predstavení. Hlboký významový dosah inscenácie oživovala originálna režijna koncepcia, v ktorej sa ženy zhostili i mužských postáv. Třeba povedať, že takmer dokonale. Do festivalového obežníka Martina Černá napísala (parafrázujem): "…v milostných scénách si ani nevšimneme, že si tu lásku vyznávajú dve ženy" a vyslovuje i obdiv nad "dokonale odpozorovanými mužskými pohybmi a gestami". Skutočne obdivuhodný výkon!
Tesný výsledok hlasovania rozhodol o tom, že na druhom mieste sa umiestnila bábková inscenácia Legenda od dramatika L.Pirandella v podaní DAMU. Spolutvorcom tejto inscenácie sa stal i sám divák, ktorý v hlasovaní rozhodoval o tom, či dušu Darje - hlavnej hrdinky zatratiť alebo spasiť. Veľmi sympatickým gestom bolo, že časť inscenacie herci zahrali v slovenčine. Tretie miesto získal pražský súbor M.U.T. za inscenáciu Sebeobviňovaní.
Úctyhodný kúsok predviedol ateliér pre nepočujúcich z JAMU, ktorý naštudovaľ staroveký príbeh - Odysseu. Maľba príbehu - keďže slovo chýbalo - sa mimikou a gestom rozložila do všetkých ostatných divadelných zložiek, tekže riešenie scény, skladačky a hudobný sprievod znásobily citový efekt incenácie. Súčasné francúzske divadlo reprezentovala "damácka" inscenácia Koltésovej hry Roberto Zucco. Hlavný hrdina Roberto utiekol z väzenia a na svojej ceste za slobodou pácha nepochopiteľne a absurdné zločiny. Príbeh je sám osebe epizodický, nemá plynulú líniu , preto třeba oceniť, že sa mladým hercom podarilo udržať istý rytmus inscenácie aj napriek jej dejovej statike. Pochopiteľne, najviac inscenácií festivalu Zlomvaz pochádzalo z dielne DAMU, ktorá predviedla širokú škálu žánrov a inscenačních prístupov. Inscenácia Romanca pod krídlovkou bola trpko-romantickým "kolotčiarskym" príbehom podľa známeho Hrubínovho diela. Zaujímavosťou tejto inscenácie bolo jej scénické riešenie. Príbeh sa točil okolo pútnickej maringotky - jej strecha predstavovala breh jazera, miesto stretnutí mladých hrdinov Teriny a Viktora.
Z iného súdka bola posledná inscenácia Pan Nula, taktiež v podaní poslucháčov DAMU. Jej podtitul znel…aneb 289 svitků ze života Jana Kříženeckého, otce českého filmu. V tomto duchu sa nieslo i predstavenie - nastrihané epizody faktografického charakteru s efektívnymi vizuálnymi prvkami (herci stelesňovali postavy ale aj predmety). Tohoročný festival Zlomvaz dal účastníkom veľa. Okrem množstva umeleckych zážitkov, nových priatelstev aj množstvo potencionálnych možnosti na spoluprácu a spoznanie nových divadelných horizontov.