ZLOMVAZ 2003

Více informací (foto, anotace, Obratel) naleznete na www.zlomvaz.net.

Termín konání:

14. - 18. května 2003

Pořadatel:

Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha

Spolupořadatel:

Hlavní město Praha, Studio Ypsilon

Účastníci:

Divadelní fakulta,Hudební fakulta, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ( DiFa JAMU), Vysoká škola múzických umeni v Bratislavě (VŠMU)

Ceny festivalu:

Cena diváků : A. P. Čechov: Platonov, VŠMU Bratislava,
Cena děkanky: J. Havelka: 1203 aneb Není mi smutno, KALD DAMU Praha
Cena týdeníku Reflex za nejlepší herecký výkon - Ladislav Hampl a Dan Špinar (KČD DAMU Praha) za mimořádné výkony, souhru a osobnostní vklad v inscenacích Polaroidy a Play Albee. Ocenění obdrželi dohromady částku 60 000,- Kč, která je určena na zahraniční stáž v libovolné evropské škole.
Cena redakce časopisu Obratel za cokoli: Jakub Žáček za sekání zelí v inscenaci Ubu králem (KALD DAMU Praha)

Realizační tým:

studenti 2. ročníku Katedry produkce DAMU
B. Hlaváčová, T. Hofbauerová, B. Koutská, M. Koranda, M. Palouš, L. Průdek, M. Rothová, A. Štajfová, J. Šťastná, B. Valachová.

Místo konání:

Divadlo DISK, Budova DAMU (prostory: U22, Řetízek), Studio Ypsilon Roxy/NOD, Studio Damúza, Café Montmartre, Palác Akropolis.

Finanční podpora:

Hlavní město Praha, Fond rozvoje vysokých škol, Cerea Plzeň, Nadace Život umělce

Materiální podpora:

Studio Ypsilon, Staropramen, OP Tiger, Ottova tiskárna, Mc Bagett, Zeus Faber, Fullin

Mediální partneři:

Reflex, Radio Express, Radio Akropolis, Scena.cz

Zpráva o festivalu ZLOMVAZ 03:

Zlomvaz 2003 byl jubilejním desátým ročníkem. V rámci tohoto jubilea byl prodloužen z původních čtyřech dní na pět a celkem bylo uvedeno 22 představení a další doprovodné akce. Organizátoři kladli velký důraz na vzájemnou komunikaci studentů a na jejich vyjadřování se k problematice dramaturgie fakultních divadel a výchově herectví na zúčastněných školách. Za tímto účelem proběhly diskuse, dílna dialogického jednání a autorského čtení prof. Ivana Vyskočila. Rovněž vycházel festivalový deník Obratel, jehož redakce byla tvořena studenty divadelní vědy z Prahy, Brna, Olomouce a Bratislavy v čele se šéfredaktorem Janem Jiříkem.
Kritériem desátého Zlomvazu byl výběr pouze studentských inscenací, tzn. takových inscenací, na jejichž nastudování se nepodílel pedagog – režisér.
Grafickou úpravu všech materiálů vytvořil MgA. Aleš Fulín.
Pro zpestření festivalové nabídky byly do programu zařazeny opera J. Fischera Drndy, se kterou se prezentovali studenti Hudební fakulty AMU a projekce snímků posluchačů Filmové a Televizní fakulty AMU, jenž proběhla v nově otevřeném Hallerově sále.
Program byl rozdělen na dvě části, z nichž první obsahovala osm “velkých” soutěžních inscenací absolventských ročníků zúčastněných škol. JAMU z Brna představila Smetení Antigony od R. Sikory a Choroby mládí od F. Brucknera. VŠMU přivezla Čechovova Platonova a Williamsovu hru Nedeĺa pre bolest jako stvorená. Po dvou představeních sehrály obě katedry pražské DAMU: Polaroidy M. Ravenhilla a Play Albee (KČD); Jarryho drama Ubu králem a 1203 aneb Není mi smutno od J. Havelky (KALD). Druhou část programu tvořila klauzurní nebo mimoškolní představení.
Tradičně proběhl fotbalový turnaj ZLOMVAZKAP.
O udělení Ceny týdeníku Reflex rozhodovala festivalová porota ve složení Tamara Čuříková, Kateřina Macháčková, Z.A.Tichý, Vendula Kodetová, Veronika Bednářová:

Program:

Inscenace DAMU:

A. Tichoňová: Vernisáž, režie A. Tichoňová
M. Ravenhill: Polaroidy, režie N.Deáková (KČD)
F. Gellner, J. Adámek: Radosti života, režie J. Adámek
W. Allen: Smrt, režie N. Zavišič
Play Albee (rodinný večer s E.Albeem), režie N. Deáková a M. Schleglová (KČD)
J. Havelka: 1203 aneb není mi smutno, režie J.Havelka (KALD)
Pásmo z tvorby studentů KATaP :
Nonsenc v poezii aneb “ Posvátní jsou spodky ve dni slunečném...”
O Šídlovi a Teplomilovi
Sečteno
M. de Ghelderode: Escorial, režie P.Chmela a K.Schmidt
A. Jarry: Ubu králem, režie P.Vodička (KALD)
P. H. Cami, T. R. Field: My už nespíme – nespěte také!, režie L. Sovová
O. Cihlář, P. Prokop: Vajce, skupina Vosto 5
W. Shakespeare : Sen noci svatojánské, režie L.Sovová a D. Přibyl

Inscenace JAMU:

R. Sikora: Smetení Antigony, režie J. Mareček
J.Honzírek, J.Režný: Ulrike Meinhof, režie J. Honzírek
H. Hesse: Hledání Siddhárty, režie M. Mojžíšek
F. Bruckner: Choroby mládí, režie J. Šprincl
J. Kainar: Nasredin

Inscenace VŠMU:

W. Shakespeare: MacBeth, režie SKUTR – M. Kukučka a L.Trpišovský
T. Williams: Nedeĺa pre bolesť ako stvorená, režie P. Lančarič
A. P. Čechov: Platonov, režie M. Amsler

Inscenace HAMU:

J. F. Fischer : Drndy, režie M. Otava, hudební nastudování M. Ivanovič ( Operní oddělení HAMU)