(JAMU, Ateliér klaunské a scénické tvorby)
Barvy antagonistických pocitů

tvůrčí tým: Anna Kubějová, Martina Krátká, Sára Venclovská, Roman Blumaier, Saša Stankov, Pavel Sterec (studenti 1. ročníku)
pedagogické vedení: prof. Ctibor Turba
koncept a realizace barevných kostýmů: Pavel Šmíd
hudba: Jiří Stivín
kamera: Karel Slach
střih: Petr Skala
režie a produkce: prof. Ctibor Turba

Projekt vznikl ve spolupráci s o. s. Divadlo Alfred "Kdyby nebylo barev, byli bychom všichni daltoničtí!" říká Kuzma Prudkov, klasik mystifikace, zrozený z vůle několika ruských vtipálků. Pamatuji jen Tolstého, autora přepisu Colodiho Pinocchia. Jako bývalý aspirant malby, přestože jsem vždy cítil linku, tón a kontrast černé a bílé, možná proto a především, jako boj nejistého o trochu vědomí toho, co jsem necítil, ale fascinovaně obdivoval na Cranachovi, Breughelovi, Goyovi a hltal u Turnera, Maneho, Seurata nebo Signaca, tedy přece jen trochu cítil, jako takřka slepý se zbytkovým viděním - barvy. Prostě komunikativita světa barev je dílčím tématem naší druhé studie. Na prvním místě je studie pocitů, protichůdných pocitů. Člověk v sobě nese v převaze směřování k jedné pocitové tonalitě. V mnoha případech usiluje o to být viděn jinak, než cítí svoje převažující úsilí, protože třeba je přesvědčen, že to je cennější lidská podoba a tu se snaží do podoby svého bytí vrežírovat. Ne vždy s úspěchem. Není nutné takové úsilí nazývat lží, můžeme mluvit o usilování k lepšímu, nebo co za lepší považujeme. Barvy jsou interpretací malíře Pavla Šmída naznačených pocitů. Nakonec Jiří Stivín se pokusí o totéž. V barevném hudebním tónu interpretovat pocity. Takže dialog tří typů umělců: mima, malíře a muzikanta. Tělo je plochou malířova výrazu, tělo je v pohybu prostředkem výrazu, hudba hledá interpretaci a mim hledá skrze její vjem pochopení a zjemnění svého výrazu vedeného tělem. Tělo jako nástroj je integrující prvek v celém procesu. Ať žije naše hříšné tělo!


Inscenace Barvy antagonistických pocitů může na festivalu Zlomvaz 2005 získat následující ocenění:
- cenu děkanky DAMU
- cenu diváků - obratel z mamuta
- cenu produkce a smART communication