(VŠMU)
Flagelantky, Daniel Púll (s použitím textů Gérarda de Nerval, Vladimira Vladimiroviče Majakovského, Emila Boleslava Lukáče, Petera Handkeho)

režie a dramaturgie: Daniel Púll
scéna a kostýmy: Eva Klinčoková
produkce: Zuzana Kyseľová, Diana Nemcová
hrají: Zuzana Kakalíková, Iveta Pagáčová

Hra vznikla na základě textu Petra Handkeho Sebeobviňování. Do upraveného a zdramatizovaného textu jsme se snažili dostat kontrastní poetickou polohu a to koláží E. B. Lukáče Človiečik, která se v textu vícekrát opakuje plní kromě rytmické a poetické funkce také úlohu dešifrovacího klíče. Úryvek z Aurélie G. de Nerval je zastavením, kontemplací, a také dalším z klíčů. Hra nemá děj a postavy v ní nejsou charaktery ve smyslu aristotelovského konceptu divadla. V inscenaci jsou dvě ženy, jejichž základní linií je neustálá změna vztahu. Nepředstavují nikoho konkrétního. Žijí v neurčitém prostoru, který jen velmi vzdáleně připomíná realitu. Zosobňují různé principy: život, smrt, krutost, láska, nutnost žít... Spolu projdou celým lidským životem od novorozeněte až po stařenu a smrt. Možná se dostanou až za hrob. Změny jejich emocí zahrnují projevy od mateřské lásky, přes žárlivost, nenávist až po smrtelný smích, úšklebek smrti. Zkušební proces byl plný kladení otázek a hledání odpovědí. Byl inspirovaný Antoinem Artaudem. Nejen jeho konceptem Divadla krutosti, ale jeho vnímáním skutečnosti, postojem k životu, ke společnosti. V hereckém projevu to pro nás znamenalo přiblížit herce hieroglyfu, tomu aby herec nevyjadřoval emoce postavy ale emoce kosmu. Dalším aspektem inscenace je pohrávání si s realitou. S realitou samou o sobě i s realitou divadelní - tady nás inspiroval zejména G. de Nerval. Neméně důležitým aspektem inscenace je vzpoura. Vzpoura jedince vůči společnosti, jedince vůči jedinci, abstrakce vůči realitě, avantgardního vůči konvenčnímu - ve společnosti i v umění.


Inscenace Flagelantky může na festivalu Zlomvaz 2005 získat následující ocenění:
- cenu děkanky DAMU
- cenu Švandova divadla
- cenu Reflexu
- cenu diváků - obratel z mamuta
- cenu Obratle a Nakladatelství AMU
- cenu produkce a smART communication