O FESTIVALU

Festival ZLOMVAZ dokazuje, že i jednorázový studentský nápad se může vyvinout v prestižní záležitost, která dokonce zakotví ve studijním plánu školy. ZLOMVAZ vznikl v roce 1994 jako samostatná produkční práce studentů prvního ročníku katedry produkce Divadelní fakulty AMU v Praze. Od svého zrodu dodnes je festival prací výhradně studentskou, což významně ovlivňuje jeho tvář a potvrzuje i jistou výjimečnost. Během posledních let se jeho celkové organizace, dramaturgie a realizace ujímají vždy studenti druhého ročníku katedry produkce.

Za třináct let své existence si ZLOMVAZ vybudoval dobré jméno a jistou producentsko-produkční stabilitu. Od roku 1997 jej Hl. m. Praha řadí mezi své pravidelně podporované akce a v posledních sedmi ročnících je spolupořadatelem festivalu. K spolupráci se ZLOMVAZem se v roce 2002 připojil také časopis REFLEX a na základě rozhodnutí své poroty uděluje Cenu za nejlepší herecký výkon dotovanou 60 000,- Kč a určenou na vybranou zahraniční stáž. Dále festival pravidelně podporuje NADACE ŽIVOT UMĚLCE a Ministerstvo kultury ČR.

Přesto, že organizační tým se rok od roku mění a každý s sebou přináší nové nápady, vylepšení či změny, všichni se snaží dodržet hlavní myšlenku ZLOMVAZu, která stála u jeho zrodu, a to je setkávání. Setkávání studentů a pedagogů uměleckých škol, odborníků i laiků v inspirativní, lehce pracovní, ale hlavně přátelské atmosféře. Dochází k navázání nových uměleckých i osobních kontaktů, na které pak mohou mladí herci, režiséři, scénografové, dramaturgové i produkční snadno navázat ve svém dalším profesním i osobním životě.

Každoročně se v rámci divadelní přehlídky ZLOMVAZu představí to nejlepší ze studentské divadelní tvorby, co vzniklo za uplynulou sezónu na spřátelených českých a slovenských vysokých uměleckých školách, a to hlavně na DAMU a HAMU v Praze, na JAMU v Brně a na VŠMU v Bratislavě. Několik ročníků festivalu přivítalo také zahraniční hosty. Mimo jiné soubory GATE Theatre z New Yorku, Bayerische Theaterakademie August Everding z Mnichova, studenty moskevské vysoké školy umění při Studiu MCHAT, Toronto University at Scarborough a Panstwowe Wyszi Szkoly Teatralne ve Wroclawi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.