>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ZÁŽITKOVÝ DEN
19. května 2006
(11.00 - 17.00)
Na přípravu v prostoru je určen čtvrtek 18. května 2006

"Zážitkový den" se stane poctou významnému jubileu, které DAMU oslaví, a to 60 let od svého založení (respektive založení AMU). Tento den budou dveře budovy divadelní fakulty otevřeny všem. Nejrozličnější workshopy, představení a happeningy oživí její prostory a zavedou návštěvníky i na místa obyčejně skrytá a veřejnosti nedostupná. Tvůrci "Zážitkového dne" budou studenti vysokých uměleckých škol (DAMU, FAMU, HAMU, JAMU, VŠMU, AKU, AVU, VŠUP…), kteří poprvé v historii festivalu dostanou možnost společné tvůrčí práce, s níž vzápětí předstoupí před diváky - návštěvníky.

CÍLEM JE DÁT ŠANCI NEABSOLVENTSKÝM ROČNÍKŮM, KREATIVITĚ A SETKÁVÁNÍ.


CO ZAŽIJETE…

Esther Alejandrez (KALD DAMU)
Výklad tarotu staré španělské Cikánky z originálních karet inspirovaných Prahou.

Stanislav Abrahám (FAMU)
Zvukový objekt.

Studenti Ateliéru grafický design a nová média VŠUP (ved. Petr Babák)
Úskok (pohybová hra).

Anonym

Magdaléna Vokáčová (KATaP DAMU) - Africký koutek

Miřenka Čechová, Nina Hlava, Radim Vizváry (HAMU)
Workshop pantomimy a absurdního nonverbálního humoru.

Michal Hoge (FAMU) - BE INTERACTIVE
Filmový svět přenesený do divadelního prostoru, ve kterém se každý stává hercem a režisérem, kde si každý může, podle své volby, podle svého gesta a přesvědčení, vytvořit svůj vlastní příběh.

Monika Šonková Baďurová, Nastja Astachina (KATaP DAMU) - GRIMJORNAJA MIXER

Prváci KALD + KČD DAMU - Aneb cokoli chcete

Čajomír
Čajovna s kuskusem (odpočívárna).

Vašek Bartoš (KČD DAMU)
Pásmo filmů.

Ateliér klaunské a scénické tvorby DIFA JAMU - Na půli cesty
Koláže představení.

Michal Jim Daleký - Plyšové porno (KČD DAMU)
Animace plyšových medvídků a jiných zvířátek. Jednoduchý příběh ze života a v pozadí pornografické etudy.

Katedry scénografie (DAMU)
Záznam představení LES.

Spolek Richelieu - Najděte si svého Richelieu! Jděte za nosem!
(čili senzační odhalení spolkového života na DAMU)

Blanka Tatarová a spol. (KVD DAMU) - Elevator Music

Lukáš Kodoň (VŠMU) - The Innocent
Theatre-film experiment - project.

Claire Rosolin, Marion Bourdil (KALD DAMU) - Červená Karkulka (Le Petit Chaperon Rouge)
For adults only.

Lucie Ferenzová, Veronika Kyrianová, Jan Kačena (KČD DAMU, JAMU)
Koláž z textů Veroniky Kyrianové a Příběhu oka od G. Bataille.

Lucie Krupičková (KATaP DAMU)
Grafomanský koutek.

Roman Kudláček (KALD DAMU) - Atavision
"Projekce, jejíž sledování vyvolává specifickou reakci."

Erika Čičmanová (KALD DAMU)
Loutkové minipředstavení na chůdách.

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Homo Artisticus

Viktor Košut (KP DAMU)Hudební jam.PODMÍNKY ÚČASTI:

Ten, kdo se chce aktivně podílet na programu Zážitkového dne (jednotlivec či skupina) a využít tak jedinečné příležitosti realizace svých, i divokých, nápadů, musí DO 10. DUBNA vyplnit a odeslat PŘIHLÁŠKU.

Z nabídky prostorů sestavených v DVD prezentaci si vybere PROSTOR, který si touto přihláškou rezervuje pro svůj projekt.

PROJEKTem se myslí cokoliv od workshopu, představení přes happening až k výstavě, soutěži či jiné interaktivní činnosti, která oživí daný prostor a zapojí návštěvníky-diváky.

Veškerá akce by měla probíhat KONTINUÁLNĚ po celou dobu trvání Zážitkového dne ČI V BLOCÍCH s ohledem na průběžné proudění návštěvníků.

Tvůrci Zážitkového dne mohou na svůj projekt dostat PŘÍSPĚVEK až 2 500,- Kč na spotřební materiál. Vyúčtování částky vysvětlíme osobně.

Stručný POPIS PROJEKTU (akce) a záložního plánu, který se bude konat v případě náhlých komplikací a nemožnosti realizovat projekt hlavní, musí být organizátorům sdělen DO 15. DUBNA 2006.

Veškeré DOTAZY a POŽADAVKY (technické a materiální) rád zodpoví Tomáš Novotný, který v případě zájmu a po předchozí domluvě zajistí PROHLÍDKU prostorů v budově DAMU.

Kontakt:
Tomáš Novotný
GSM +420 608 025 108
E-mail: terminal@centrum.cz
Katedra Produkce DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1PŘIHLÁŠKA DO TAVNÉHO PROCESU ZÁŽITKOVÉHO DNE

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu MS Word (.doc), a vyplněnou zaslat zpět:

elektronicky na e-mail terminal@centrum.cz

klasickou poštou na adresu
Tomáš Novotný
Katedra Produkce DAMU
Karlova 26
116 65 Praha 1


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.