ZLOMVAZ 2006
DIVADELNÍ FESTIVAL VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
ZLOMVAZ 2006
18. - 21. května 2006

studentský festival pro studenty i širokou veřejnost
neformální setkávání, inspirace, sebereflexe

Festivalu ZLOMVAZ, jehož letošní ročník bude již třináctý a který proběhne od 18. do 21. května 2006, nepřipadá pouze úkol pokračovat v dlouholeté tradici jeho konání, ale dostává se mu cti zahájit oslavy 60. výročí založení DAMU respektive AMU.

Program festivalu bude tvořit několik částí. Divadelní přehlídka, která představí tvorbu studentů vysokých uměleckých škol, a to jak jejich klauzurní práce a absolventské inscenace, tak i inscenace vzniklé mimo akademickou půdu. "Zážitkový den", v jehož průběhu budou zájemci z jednotlivých vysokých uměleckých škol participovat na společném projektu oživení a využití prostor DAMU. Off-programy: koncerty, společné párty, turnaj ve stolním fotbale.

Produkční tým ZLOMVAZu 2006 se rozhodl nerozmělňovat festivalové dění do více míst. Centrem a jediným místem konání festivalu se tak stane budova Divadelní fakulty AMU v Praze v Karlově ulici č. 26, čímž pořadatelé chtějí umocnit zážitek z celé akce a naplnit tak poslání ZLOMVAZu - setkávání a oslavy 60. výročí založení DAMU.

DAMU, i přes své nadcházející 60. narozeniny, vnímáme jako prostor určený tvorbě, místo, kde to vře, kde se odehrává proces zrodu. Zvláště "Zážitkový den" by se měl stát oslavou tohoto činorodého procesu a také poděkováním nastupující generace mladých umělců za odkaz a práci jejich předchůdců, kterých si váží.

"Zážitkový den" se stane poctou významnému jubileu, které DAMU oslaví. Otevře budovu divadelní fakulty všem návštěvníkům a nejrozličnějšími workshopy, představeními a happeningy oživí její prostory. Tvůrci "Zážitkového dne" budou studenti vysokých uměleckých škol (DAMU, FAMU, HAMU, JAMU, VŠMU, AKU, AVU, VŠUP…), kteří poprvé v historii festivalu dostanou možnost společné tvůrčí práce, s níž vzápětí předstoupí před diváky - návštěvníky.

Další novinkou ZLOMVAZu 2006 bude elektronické vydávání tradičního bulletinu Obratel, na jehož vzniku se každoročně podílí studenti divadelní vědy a žurnalistiky z Prahy, Brna, Bratislavy a Olomouce. V tištěné podobě vyjde Obratel po skončení festivalu ve formě brožury.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.