napis
Váš vzkaz: (vložíte šipkou)
D
(divadlo)
0
F
(film)
0
H
(hudba)
0
T
(tanec)
0
celkem
0

HERECTVÍ V ALTERNATIVNÍCH DIVADELNÍCH FORMÁCH

V rámci festivalu Zlomvaz 2010 opět proběhne kolokvium pedagogů pořádané děkanem Divadelní fakulty AMU doc. Janem Hančilem. Téma kolokvia je výrazem snahy o zmapování a pojmenování širokého rejstříku hereckých přístupů a jejich využití v alternativním divadle a je spojeno s otázkami metodologie herectví v těchto formách.
Účast na kolokviu přislíbily divadelní osobnosti, jako jsou například Jaroslav Vostrý, Karel Makonj, Jana Pilátová, Marek Hlavica či Martina Musilová. Jejich příspěvky slibují hlubší zamyšlení se nad otázkami definice hereckého umění, jeho hranic, možností výchovy k němu, možností jeho vedení, jeho samostatnosti či soběstačnosti, otázkami spojenými zejména s pojmem „herec alternativního divadla“ a jeho vymezením, s ohledem na historický i nejvýš současný výskyt tohoto inspirativního fenoménu.

Kolokvium se uskuteční v pátek 21. května 2010 v Hallerově sále DAMU, Karlova 26, Praha 1. od 10.00 do 18.00


Anotace Kolokvium

ZOJA MIKOTOVÁ

Název příspěvku: O autorství z autsajderství

Anotace: Reflexe pedagogického přístupu k neslyšícím studentům.Hledání a nalézání jejich specifičnosti a jedinečnosti.Znakový jazyk -nástroj komunikace i uměleckého vyjádření.


DANA GÁLOVÁ

Název příspěvku: Impulzy pre herectvo v alternatívnych divadelných formách v textoch Sarah Kane (súčasť doktorandského výskumu, projektu dizertačnej práce s názvom Sarah Kane: Tvorba, recepcia, interpretácia)

Anotace: V hrách Sarah Kane, výraznej predstaviteľky súčasnej drámy vo Veľkej Británii, mnoho krát nachádzame ťažko realizovateľné scénické poznámky, nesúvislé, dekonštruované dialógy, prestupovanie literárnych žánrov, tiež výraznú prácu so zobrazením násilia, explicitnou akciou a drsnosťou jazyka. Všetky tieto črty vedú k režijnému hľadaniu alternatívnych foriem zobrazenia a rovnako si i vyžadujú odlišný typ práce s hereckým komponentom. Príspevok bude skúmať impulzy pre herectvo v alternatívnych divadelných formách v textoch Sarah Kane z rôznych interpretačných uhlov (divadlo ako rituál, antropológia divadla, divadlo za hranicami jazyka, medzižánrovosť, explicitnosť na javisku etc.)


MARTIN PORUBJAK

Název příspěvku: Autentický herec a fiktívna autenticita literárneho príbehu v komunite abstinujúcich alkoholikov

Anotace: Vynikajúci a mimoriadne populárni herci (Emília Vášáryová, Marián Labuda, Martin Huba) prichádzali na prelome 70-ych a 80-ych rokov medzi pacientov Protialkoholickej liečebne na Hraničnej ulici v Bratislave na stretnutia Klubu abstinujúcich alkoholikov, aby im prečítali fiktívne poviedky (písal ich pod rozličnými pseudonymami zamestnanec liečebne sociológ Martin Bútora), ktoré sa nápadne ponášeli na ich osobné osudy . Efekt – nielen umelecký, ale najmä terapeutický - bol obdivuhodný.


JANA PILÁTOVÁ

Název příspěvku: Herecký skicář

Anotace: Jak může herec samostatně rozvíjet své možnosti a připravovat pro kolegy a režiséra své návrhy - skici? Jednou z možností je práce s partiturami. Tento nástroj herecké práce objevil Jerzy Grotowski a rozvíjí Eugenio Barba a další režiséři a učitelé. Možnosti práce s partiturami chci ukázat jako způsob studia, který podporuje souhru intuice, invence a kázně, nutnou k artikulaci vlastního přínosu herce.


KAREL MAKONJ

Název příspěvku: Alternativa či alternativy?

Anotace: Zamyšlení nad formami současného herectví a metodikou jeho výuky na VVŠ.


MARTINA MUSILOVÁ

Název příspěvku: Herec v současných inscenacích alternativního divadla

Anotace: Diskusní příspěvek bude vycházet ze zkušenosti spolupráce s režiséry Jiřím Adámkem a skupinou BocaLocaLab (projekty Klikněte na video!, Evropané, Teritorium) a Petrou Tejnorovou (projekty Osobní anamnéza, Modrovous/suovordoM), se kterými jsem spolupracovala jako dramaturgyně. Cílem příspěvku je reflektovat konkrétní prvky práce těchto režiséru s hercem, dispozic herců pro práci na experimentálních inscenacích a uvedení těchto zkušeností do širšího kontextu (nejen) alternativního herectví a výchovy k herectví ve 20. a 21. století.


MAREK HLAVICA

Název příspěvku: Jak vést herce v alternativním divadle?: Richard Schechner a The Performance Group

Anotace: Proměny postavení režiséra Richarda Schechnera při vedení souboru The Performance Group v letech 1968-73 (kolega – vedoucí – guru – nepřítel – bývalý kolega) aneb o nesnadném úkolu vedení herců v alternativních divadelních formách nebo také jak vést druhé a přitom se sám neztratit.


JAROSLAV VOSTRÝ

Název příspěvku: Rozvoj divadelních forem a herecké umění

Anotace: Divadlo odedávna není jen jedno a v posledním padesátiletí se dál větví: jaké to znamená zisky či ztráty, pokud jde o pojem a praxi herectví? Jde všude vždycky ještě o herecké umění? Jaký může mít odpověď na druhou otázku vliv na praktické zodpovídání otázky, má-li ještě smysl herectví učit? Nesouvisí řešení otázky, jde-li při zmíněném větvení vždycky vůbec ještě o divadlo, právě s otázkou, máme-li ještě co dělat s hereckým uměním?