Zlomvaz 2011

Divadelní festival
vysokých uměleckých škol

Ve dnech 18.-21. května 2011 se v prostorách Divadla DISK, Divadla Archa a Studia Ypsilon uskuteční již 18. ročník jedinečného československého divadelního festivalu Zlomvaz.

Ústředním motivem se pro tento ročník festivalu stalo téma VOYEURISMU, upozorňující na opomíjený metaforický pohled na diváka jako voyeura, a jeho téměř hmatatelná všudypřítomnost vás rozhodně nenechá chladně sedět v koutě.

I v tomto roce přinese Zlomvaz již tradičně to nejlepší z tvorby studentů divadelních fakult čtyř vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky - DAMU, JAMU, VŠMU i AU - a chybět nebude ani bohatý doprovodný program, čítající množství workshopů, přednášek, módních přehlídek, výstav a koncertů.

Oficiální festivalový program zahájí alegorický divadelní průvod s koncertem skupiny Barrel Battery, který poputuje pražským Starým městem do Divadla Archa, kde bude na návštěvníky čekat velkolepý Zahajovací večer pod taktovkou moderátorského dua Saskia Burešová - Petr Jančařík, hudebníků Dana Bárty & Robert Balzar Tria a skupiny Photolab.

Poddejte se tedy v květnu divadlu a staňte se na chvíli divadelními voyeury – vydejte se z přítmí hlediště pozorovat, očekávat, těšit se či obávat, představovat si a především toužit…

Festival Zlomvaz 2011
Divadelní festival vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky
18.–21. 5. 2011
www.zlomvaz.cz

Aktuálně

Ceny Zlomvazu 2011 Voyeur:

Cena Reflexu za nejlepší ženský herecký výkon:
Adriana Máčiková - Varja v inscenaci Idiot (DAMU)

Cena Reflexu za nejlepší mužský herecký výkon:
Jiří Konvalinka - Gaňa v inscenaci Idiot (DAMU)

Čestné uznání poroty za nejlepší mužský herecký výkon:
Adam Kraus - Knoflíkář v inscenaci Peer Gynt (DAMU)

Čestné uznání poroty za nejlepší ženský herecký výkon:
Adela Mojžišová - Esther v inscenaci Viktor alebo vláda detí (VŠMU)

Čestné uznání poroty za nejlepší inscenaci:
Inscenace Idiot v režii Miroslava Krobota (DAMU)

Čestné uznání poroty za nejlepší scénu:
Adriana Černá - inscenace Idiot (DAMU)

Cena Institutu světelného designu za práci se světlem:
Tomáš Příkrý za inscenaci Marlow

Cena Evalda Schorma:
Byla udělena pouze tři třetí místa a to:
Petru Maškovi za původní rozhlasovou hru Julia mlčí (JAMU)
Tereze Kratochvílové za původní rozhlasovou hru Cestička ze školy (JAMU)
Anně Saavedra za původní hru Dům U sedmi švábů (JAMU)


Festivalový zpravodaj Obratel!

Novinky z festivalového dění naleznete v elektronické podobě na stránce Obratle, tradičního festivalového zpravodaje!

Na Vaše názory, postřehy a připomínky z průběhu festivalu se těšíme (kritiky se nebojíme, možná se pak polepšíme ;-)) v naší Diskusi, či na Facebookových stránkách Zlomvazu, resp. Obratle!


Divadelní fakulta AMU v Praze

je součástí veřejné vysoké školy univerzitního typu – Akademie múzických umění v Praze. Studium na DAMU se zakládá na systematickém a tvořivém rozvíjení nejvýznamnějších tradic i nejsoučasnějších trendů české divadelní kultury. Cílem studia je především pěstování individuálních talentových a osobnostních předpokladů a příprava profesionálně vybavených tvůrců v oblasti dramatického umění.

V současné době DAMU nabízí v rámci akreditovaných studijních programů teoretické i praktické vysokoškolské studium většiny profesí souvisejících s divadelní tvorbou. Divadelní fakulta AMU je otevřena všem plodným domácím i mezinárodním podnětům a v široké nabídce studijních oborů usiluje o pluralitu názorů i metodických postupů.

Divadelní fakulta AMU nabízí v rámci sedmi kateder zodpovědných za realizaci studijních plánů a garantujících úroveň studia 17 akreditovaných studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních programech. Dalších pět studijních oborů je akreditováno pro doktorské studijní programy. DAMU nabízí rovněž programy celoživotního vzdělávání. Na realizaci studijních plánů se podílejí dva kabinety s celofakultní působností. Při rozvoji fakulty a prohlubování úrovně studia sehrává významnou roli specifický výzkum a vědecká činnost dvou ústavů. Studium posluchačů katedry činoherního divadla, katedry alternativního a loutkového divadla a katedry scénografie se završuje v divadelním studiu DISK.

Divadelní fakulta VŠMU v Bratislavě

Vysoká škola múzických umení vznikla 9. júna 1949 na základe Zákona SNR č. 88 ako prvá špecializovaná vysokoškolská inštitúcia dramatického, hudobného, tanečného aj filmového umenia na Slovensku. Od roku 1951 pozostávala z dvoch fakúlt – hudobnej a divadelnej, v rámci ktorých sa v priebehu 50-tych rokov formovali jednotlivé katedry a profilovali študijné odbory. Filmové a televízne umenie patrilo od čias svojej akademickej inštitucionalizácie v 70-tych rokoch až do roku 1989 pod hlavičku Divadelnej fakulty. V rokoch 1989-90 prešla VŠMU najvýznamnejšími premenami: osamostatnením filmových a televíznych odborov vznikla Filmová a televízna fakulta. Reštrukturalizáciou študijných odborov prešla aj Hudobná a tanečná fakulta a Činoherná a bábkarska fakulta, ktorá sa v roku 2004 vrátila k pôvodnému názvu Divadelná fakulta

Vysoká škola múzických umení má v súčasnosti 3 fakulty: divadelnú, filmovú a televíznu a hudobnú a tanečnú. Na každej fakulte VŠMU sú produkčné pracoviská, ktoré zabezpečujú realizáciu umeleckých výkonov a projektov študentov.

VŠMU je samosprávnou inštitúciou, vykonávajúcou svoju činnosť v súlade so zákonom. Vychádzajúc z humanistického odkazu európskeho umenia prispieva k rozvoju tvorivých síl človeka a napomáha rozvoj národného a všeľudského kultúrneho bohatstva. VŠMU poskytuje v zmysle platnej legislatívy vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni v riadnom dennom štúdiu. VŠMU udeľuje absolventom jednotlivých stupňov a foriem vzdelávania osvedčenia, vysvedčenia a diplomy a priznáva akademické tituly a vedecko-akademické a umelecko-akademické hodnosti v súlade s platným zákonom o vysokých školách. Postavenie VŠMU je v rámci mesta, regiónu i krajiny výnimočné a rozhodujúce.


Divadelní fakulta JAMU v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla založena v roce 1947; završilo se tak mnohaleté úsilí, spjaté ve svých počátcích s osobností Leoše Janáčka. Po nadějné aktivitě šedesátých let, utlumené tzv. normalizací, dochází k výraznému rozvoji školy po roce 1990, kdy se Janáčkova akademie prosazuje svou cílevědomou a otevřenou koncepcí. Obnoveny jsou samostatné fakulty Divadelní a Hudební, vedle rehabilitovaných pedagogů vstupují do výuky lidé mladších generací, otevírají se nové studijní obory, navazují zahraniční kontakty a výměny.

JAMU je dnes veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, vedle řady uměleckých disciplín má akreditovány také obory divadelního a hudebního manažerství a na Divadelní fakultě rovněž obory dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní technologie.

Umělecká tvorba studentů je veřejně prezentována v divadelním studiu Marta a v Komorní opeře, na koncertech i v rámci projektů tzv. pouličního divadla. Mezinárodní prestiž si vydobyly každoroční divadelní festival Setkání/Encounter, tradiční hudební Mezinárodní interpretační kurzy a Soutěž o cenu Leoše Janáčka. V moderním informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka se nachází celoškolská knihovna, multimediální studovna, ediční středisko a koleje s ubytovací kapacitou 239 míst.

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Akadémia umení v Banskej Bystrici byla založena v roce 1997 jako veřejná vysoká škola poskytující všechny stupně vysokoškolského vzdělání – bakalářské, magisterské i doktorandské. AU má nyní tři fakulty: Fakultu muzických umení, Fakultu dramatických umení a Fakultu výtvarných umení.

Fakulta dramatických umení byla založena 1. ledna 1999 z původní Katedry herectví a režie, která patřila k Fakultě múzických umení. V rámci fakulty je možné studovat v programech divadelní umění (bakalářský i magisterský stupeň) – herectví, dramaturgie a režie, divadelní dramaturgie, filmové umění a multimédia a dále v bakalářském stupni také v programu filmová dramaturgie a scenáristka. Od akademického roku 2010/2011 je v programu Divadelní umění na Katedře herectví a na Katedře režie, dramaturgie a teatrologie možné studovat také doktorandský stupeň.

Akadémia umení se festivalu Zlomvaz zúčastnila již v letech 2006 a 2010.