Obratel 2013

  1. 1. číslo 1. číslo (PDF, 1,3 MB)
  2. 2. číslo 2. číslo (PDF, 682 KB)
  3. 3 3. číslo (PDF, 917 KB)
  4. 4 4. číslo (PDF, 1,2 MB)
  5. 5 5. číslo (PDF, 863 KB)

Obratel je festivalový zpravodaj, který zaštiťuje Katedra teorie a kritiky a Katedra produkce DAMU v rámci festivalu Zlomvaz a který je určen pro návštěvníky festivalu. Redakce se skládá vesměs ze studentů DAMU a studentů dalších divadelních oborů (FF UK, JAMU, VŠMU aj.). V časopise vycházejí recenze na představení, rozhovory s tvůrci a hosty festivalu, reflexe workshopů, reportáže z off programu, glosy a sloupky reflektující dění na festivalu, komiks, fotky a další.

Letošní ročník Zlomvazu má téma „in progress“. Toto téma by se mělo promítnout i do koncepce festivalového zpravodaje. Naše ambice nejsou udělat z Obratle seriózní periodikum, které je schopno vydávat krátkém časovém horizontu plnohodnotné recenze. Tento rok by měl být časopis především platformou, ve které máme možnost ozkoušet si jiný druh práce. Oproti minulému ročníku chceme zkrátit rozsah recenzí a zkusit je dělat jinak – směřovat žánrově spíše k eseje či úvaze. Být věcní a konkrétní a nepokoušet se o rozbor celého inscenačního tvaru. Ke každé této recenzi chceme, v souladu s tématem Zlomvazu, připojit i rubriku s pracovním názvem „Hlas z lidu“, kde budou odposlouchané jednověté výroky z interních diskuzí diváků, které probíhají ve foyer každého divadla po skončení představení. Zároveň plánujeme časopis co nejvíce zpřehlednit, jasně definovat jednotlivé rubriky a udělat jej pro čtenáře co nejvíce praktickým. Chceme také vyjít vstříc uživatelům smartphonu; využít facebookové stránky k informování o aktuálním programu a Instagram pro sdílení fotek.

Časopis vyjde v průběhu Zlomvazu celkem pětkrát. K dispozici bude v prostorách DISKu každý den dopoledne ve dnech 8. 5 až 11. 5. Všechna čísla budou rovněž ke stažení ve formátu PDF. Vzhledem k tomu, že festival končí 11. 5., a proto dojde následující den k odlivu účastníků, poslední číslo (12. 5.) vyjde už pouze v elektronické formě.

Šéfredaktorkou Obratle 2013 je Hana Lehečková z Katedry teorie a kritiky, zástupkyní šéfredaktorky Eva Petelíková rovněž z Katedry teorie a kritiky. Produkci zaštiťuje Petr Novák z Katedry produkce.