BOOK ME | Výstava divadelní literatury NAMU

  • / R106
  • / R106

Výstava představí knihy z oblasti divadla především z posledních tří až pěti let. Návštěvníci zde najdou kvalitní knihy z oblasti divadelní historie, teorie, ale i praktické příručky pro jednotlivé profese, eseje, interdisciplinární studie či profilové monografie z produkce 14 tuzemských a 15 zahraničních nakladatelů.

Knihy budou prezentovat všichni čeští specializovaní nakladatelé, ale také nakladatelství se širokým portfoliem, jejichž součástí jsou i knihy o divadle. Zahraniční nakladatelé z pěti zemí budou prezentovat literaturu převážně v anglickém, ale také francouzském, německém a slovenském jazyce. Jsou mezi nimi největší a nejstarší světoví nakladatelé odborné a akademické literatury, jako jsou velké nakladatelské domy Routledge, Pearson či McGraw Hill nebo prestižní univerzitní nakladatelství Cambridge či Oxford University Press.

Výstava divadelní literatury bude pořádána pravidelně s tříletým odstupem, aby umožnila přehledné zmapování nejnovějších vydavatelských trendů a publikací z oboru, a s podobným konceptem ji ve zbývajících dvou letech doplní výstavy knih o hudbě a tanci (2014) a filmové literatury (2015).

Výstava proběhne během 20. ročníku festivalu Zlomvaz. V první den budou knížky pouze k prohlížení, v sobotu je ale bude možné také zakoupit, a to za zvýhodněné ceny.

Knihy budou prezentovat tito zahraniční nakladatelé
Cambridge University Press
Oxford University Press
Taylor and Francis Group – nakladatelství Routledge
Pearson
McGraw Hill
Edinburgh University Press
Boydel and Brewer
Bloomsbury
Palgrave
Wileye and Blackwell
Cengage
Editions Theatrales
Passagen Verlag
Vysoká škola múzických umení
Divadelný ústav
Vystavovat budou tito čeští nakladatelé
Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
Divadelní ústav
Carolinum
Nakladatelství JAMU
Pražská scéna
Větrné mlýny
Kant
Brkola
Host
Academia
Torst
Studio Ypsilon
Nakladatelství Dejvické divadlo
Nakladatelství Svět a divadlo
NAMU – Publishing House of Academy of Performing Arts in Prague