ANY/BODY

Julian Hetzel, Michele Rizzo

  • 1. část: / Taneční sál / Registrace
  • 2. část: / Taneční sál

Workshop proběhně v anglickém jazyce

Dílna se zabývá nejrůznějšími způsoby proměny/přeměny v rámci představení.

Neustálá proměna je běžnou součástí našeho života. Soustavně měníme svou podobu, přesouváme se z místa na místo, z těla do těla, ze systému do systému – a čas přesunu se neustále zkracuje. Fáze proměny se stala setrvalým stavem. Nejsme jen jedním člověkem! Maskování, mimeze, zastírání jsou požadované kulturní techniky, které mají v tomto ohledu mimořádný význam. Oscilujeme… Krize je produktivní a nutně také nepříjemná. Bod obratu je nejvíce tvůrčí okamžik jakékoliv proměny – v něm je možné naprosto cokoliv.

V této dílně budeme zkoumat maskování a mimezi jako nástroje transformace a sebeposílení. Prostřednictvím fyzických úkolů a cvičení budeme zkoumat strategie typu napodobení, přivlastnění nebo zcizení. Budeme se věnovat fenoménu „překrývajících se realit“. Zdrojem a hřištěm pro intervence nám bude veřejný prostor – naše přirozené prostředí.

Julian Hetzel se narodil ve Schwarzwaldu. Žije a pracuje v Amsterdamu a v Lipsku. Během studia výtvarného umění ve Výmaru na Bauhaus University se zaměřoval na audio-vizuální média a média pracující s konceptem času. Je zakladatel elektro-popové skupiny Pentatones. Zabývá se performancí a výtvarným uměním s politickým rozměrem a dokumentárním přístupem. Zkoumá zejména způsoby vnímání a fenomén každodennosti. Experimentuje s formami a formáty, jež přirozeně vycházejí z tématu jeho zájmu – obvykle v triádě hudba, média, divadlo. Momentálně je residenčním umělcem zaměřujícím se na výzkum nových forem performačních umění a divadla na DasArts v Amsterdamu.

Michele Rizzo započal studia v Itálii, kde se věnoval piánu, tanci a architektuře. V roce 2011 absolvoval choreografii na SNDO v Amsterdamu. Ve své tvůrčí činnosti se zabývá zejména otázkou sebe-reprezentace, přičemž využívá nejrůznějších médií a disciplín, včetně výtvarného umění, hudby a tance.

Workshop je součástí projektu SdílenýProstor ve spolupráci s Pražským Quadriennale

Za podpory Goethe Institutu.

  • 1. část: 8. května, 13.00–18.00
  • 2. část: 9. května, 10.00–15.00