Hlavní program

Středa 3.5.

17:00
Studio Řetízek
Goon: Krvavá pomsta

17.00 - 18.00

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Written by: Na motivy komixu Erica Powella / Directed by: Dan Kranich a kol. 

Krvavá jízda plná komiksový poetiky a jízdních řádů. Jediný představení, který překousne i tvůj pubertální brácha. Tak bacha! Přiď se přesvědčit, že život není spravedlivej, násilí plodí násilí a alkohol tvý problémy nevyřeší. BANG!

________

Bloody ride full of flesh and blood. Unconstrained play full of comic poetry. The only performance that will surprise even your younger brother. So watch out! Come to see that life is not fair, violence raises violence, and alcohol will not solve the world problems. BANG!

19:00
Divadlo DISK
Všetko za národ (aneb Apple Pie)

19.00 - 22.00

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Author: B.S. Timrava, O. Šulaj /Directed by: Matúš Bachynec /Cast: Monika Horváthová, Monika Šagátová, Barbora Palčíková, Monika Potokárová, Ľuboš Kostelný, Martin Kochan, Samuel Šimko, Martin Varínsky, Simon Kopunec, Danka Svetlíková, Dagmar Sanitrová, Marek Koleno

 

Inscenace Všechno za národ (aneb Apple pie) je pohledem do minulosti slovenského národa. Vracíme se do roku 1914, kdy Slováci žili jako menšina v Monarchii Rakouska – Uherska.

Ve hře se prolínají těžké společenské poměry Slováků jako národa s malými i většími osobními dramaty hlavních postav. Příběh vesničanky Viery Javorčíkové je starý téměř sto let a my máme šanci dívat se na celou tuto dobu, lidi v ní a jejich problémy s odstupem.

Můžeme si tedy porovnat, co se změnilo za těch sto let. Kam jsme se od té doby dostali? 

________

The All for the nation or Apple Pie production offers a peek to the past of the Slavic people. Let’s go back to 1914, the time when Slovaks were considered a minority in the monarchy of Austria-Hungary.

The social hardships of the Slovak nation blend with personal problems of the individual characters. The story of the villager Viera Javorčíková is almost 100 year old and now we have the chance to look at the period, its people and issues from the distance.

Let’s think about what has changed since the time. Where have we gone? 

 

Čtvrtek 4.5.

11:00
Studio Řetízek
Gerda

11.00 - 11.40

Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
Author: Hans Christian Andersen / Directed by: Alžbeta Kovaničová / Dramaturgy: Paula Belická / Scenography and costumes: Juliána Dubovská / Sound design: Michal Kinik / Cast: Alžbeta Kovaničová, Lenka Škoricová

 

"Gerda je u sněhové královny a myslí si, že je to to nejlepší místo na světě. To ovšem proto, že má v srdci střep."

Inscenace Gerda vznikla na motivy pohádky Sněhová královna od Hanse Christiana Andersena.

Co se stane s děvčátkem, když jeho maminka odejde do nebe? Vydělí se dvěma a bude půl na půl děvčátka.

Kolik je jedno a jedno děvčátko? Dvě děvčátka. Anebo ne? Dá se vydělit děvčátko? Spočítat? Vlastně asi ano... A když se vydělí, můžeme jej i násobit? Asi ano...

A co se stane s maminkou, když Gerda zůstane tady? Bude světýlkem. A kde? No přece v děvčátku.

________

"Gerda is at the Snow Queen’s and considers it the best place in the world. That is, however, because she has a piece of glass in her heart."

The production Gerda was inspired by The Snow Queen fairy tale by Hans Christian Andersen.

What happens to the girl once her mother goes to heaven? She splits into two and proceeds with her life as two halves of a girl.

How much is one and one girl, though? Two girls. Or is it? Can you divide a girl? Or calculate her? Probably so... And once she gets divided, can you multiply her? Probably so...

 

And what happens to her mother if Gerda stays here? She becomes a light. Where is the light, you ask? Within the girl, of course.

12:00
R405
microSputnik

Představení pro jednoho diváka. / Production for one spectator. Information about the time and venue at infopoint (foyer DISK)

12.00 - 16.00 (představení trvá 15 minut, je potřeba se zapsat na seznam diváků na Infopointu!)

Author: Dominik Migač / Director, dramaturgy: Dominik Migač a Tereza Černá / Scenography: Tereza Černá / Cast: MIR.theatre a hosté

 

μSputnik je první inscenace uvedená v μMikro. Společně se Sputnikem, první umělou družicí Země, cestujeme vesmírem a zažíváme dobrodružství spojená se závody o dobytí vesmíru a studenou válkou.

Autorskou inscenace o dobrodružství, které ve vesmíru Sputnik zažívá, zažijete v unikátním systému μMikro – transportní divadelní scéně pro jednoho diváka a dva herce. Divák pozoruje představení průzorem 4‚4 × 7 cm, ve kterém se na principu filmového střihu střídají jednotlivé kazety s různými scénami.

Technologie představení je postavena na principu papírových mechanických automat a pop-up knížek.

________

μSputnik is the first production set out in μMikro. Together with Sputnik, the first artificial satellite on the Earth’s orbit, we travel through space and experience adventures connected to the Cold War and the race to conquer the universe.

Experience the performance about adventures and experiences of Sputnik through the new mini theatre space μMikro – the transport scene for one viewer and two actors. The viewer observes the performance through 4.4 × 7 cm visor, which employs the principle of the movie cuts through switching the tapes with different scenes.

The technology used in the performance is based on the principle of a mechanical paper machine and pop-up books.

13:00
Divadlo DISK
My__

13.00 - 14.00

Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
Written by: Juraj Bako a kol. / Directed by: Juraj Bako / Cast: Mária Guldanová, Lucia Hivešová, Peter Pavlík, Leona Tešinská

 

My___ se věnuje tématu vztahů.

Tvůrčí proces probíhal formou různých zadání a cvičení, díky nimž mohly performerky a performer reflektovat své názory, myšlenky, postoje. Následně jsme hledali paralely v přírodě, především v říši rostlin, která souvisí s tématy víry, odhodlání ke změně, partnerských vztahů, a chorobného chování v nich.

V přírodě jsou mimikry otázkou přežití. Jak je to s námi?

________

My___ deals with relationships.

The creative process had included a variety of assignments and exercises, through which the performers could have reflected their views, thoughts and attitudes. Then we were seeking its parallels in nature, especially among plants, which relates to the themes of faith, commitment to change, relationships, and compulsive behaviour in them.

 

In nature, mimicry is a matter of survival. Is it for us as well? 

14:00
K332
Odcházíme

14.00 - 14.50

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze 
Directed by: Norbert Závodský 

Co je domov? Co? Je domov? Každý z nás jej pociťuje a popisuje zcela jiným způsobem; je tedy možné nalézt nějakou společnou zkušenost? Co všechno může být domovem a jakých tvarů může nabývat? Existuje domov v okamžiku mezi mizející minulostí a v dáli se nejasně rýsující budoucností?

Autorská inscenace Odcházíme se při hledání odpovědí inspiruje texty mnoha předních českých prozaiků (Jan Balabán, Jan Zábrana, Ivan Diviš, Matěj Hořava a další), především je však osobní výpovědí inscenačního týmu, který už odrůstá z maminčiných pletených svetrů.

________

What is home? What? Is it home? Each of us feels and describes it in a completely different way. Is it even possible to find some common experience? What can home be? And which shapes can it take? Can a home be found at the moment between the vaguely looming future and the past disappearing in the distance?

 

In its search for answers, the We are leaving (Odcházíme) performance is inspired by the texts of many leading Czech novelists (Jan Balabán, Jan Zábrana, Ivan Diviš, Matěj Hořava and others). However it is mainly a personal testimony of the production team, which is already getting too big for their mothers‘ knitted sweaters.

15:00
R202
Je on?

15.00 - 15.15

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
Author and directed by: Eduard Adam Orszulik / Costumes: Miro Sabo, Lukáš Lindner / Sound design: The Knife / Choreography: Eduard Adam Orszulik / Cast: Eduard Adam Orszulik

Osamělá přežívající bytost, která ztratila i sama sebe.

________ 

A lonely, merely surviving creature, has lost everything. Even itself. 

15:15
K332
3D: Žena v domácnosti

15.15 - 16.00

Ester Gerritsen: Žena v domácnosti
režie: Aminata Keita
překlad: Andrea Čermák Zbuzková


Hra o touze, strachu a potřebách jedné víceméně normální ženy, která žije pro svého muže a pro svou domácnost obklopena vším, co potřebuje i na co si vzpomene. Hra o vnitřních hlasech, které nám našeptávají, co je pro nás nejlepší, o samotě a pocitu naplnění.

 

O projektu 3D: 
Scénické čtení agentury DILIA v rámci projektu 3D – třetí rozměr dramatu.
Agentura DILIA ve spolupráci s DAMU a festivalem Zlomvaz pořádá již sedmý rok maratón scénických čtení současné dramatiky s názvem 3D. Hlavním cílem projektu je představit studentům uměleckých škol a dalším zájemcům nové, v Česku dosud neuvedené hry.

Projekt vznikl za podpory Správní rady DILIA.

16:00
K332
3D: Kosatky

16.00 - 16.45

Blanka Křivánková: Kosatky
Režie: Barbora Mašková

Autentickými materiály inspirovaný text, vztahující se k problematice náhradního mateřství (surogace), stále rozšířenějšímu fenoménu dnešní doby. Jaké emocionální a fyzické důsledky s sebou nese "trend" delegovat splnění svých snů na jiné? Outsourcing jako hra na boha.

O projektu 3D: 
Scénické čtení agentury DILIA v rámci projektu 3D – třetí rozměr dramatu.
Agentura DILIA ve spolupráci s DAMU a festivalem Zlomvaz pořádá již sedmý rok maratón scénických čtení současné dramatiky s názvem 3D. Hlavním cílem projektu je představit studentům uměleckých škol a dalším zájemcům nové, v Česku dosud neuvedené hry.

Projekt vznikl za podpory Správní rady DILIA.

17:00
Studio Řetízek
3D: Po konci světa

17.00 - 17.45

Dennis Kelly: Po konci světa
Režie: Tomáš Loužný
Překlad: Tomáš Loužný

Mark zachrání Luisu před jistou smrtí, protože ji miluje a ukryje se s ní v protiatomovém krytu. Všude kolem zuří jaderná válka. Alespoň tak to Mark Louise tvrdí, ta o tom však začne brzy pochybovat. Jenže odporovat Markovi se nevyplácí.
Dennis Kelly svými svižnými dialogy graduje atmosféru až ke klaustrofobické nenesitelnosti. Z oblíbené a silné ženy se stává oběť a z introvertního muže násilník, co nezná hranic. Civilizační nánosy morálky a slušnosti v izolaci rychle mizí a mezi mužem a ženou dochází doslova k bitvě o přežití.

O projektu 3D: 
Scénické čtení agentury DILIA v rámci projektu 3D – třetí rozměr dramatu. 
Agentura DILIA ve spolupráci s DAMU a festivalem Zlomvaz pořádá již sedmý rok maratón scénických čtení současné dramatiky s názvem 3D. Hlavním cílem projektu je představit studentům uměleckých škol a dalším zájemcům nové, v Česku dosud neuvedené hry. 

Projekt vznikl za podpory Správní rady DILIA.

 

 

19:00
K332
Veselica

19.00 - 19.45

Vysoká škola múzických umení v Bratislavě 
Author: Slawomír Mrožek / Translation and directed by: Mgr. art Peter Mikulík / Scenography and costumes: Dáša Veselovská / Light design: Igor Iliť / Cast: Matej Babej, Marek Lupták, Márton Béhr

Hra Slawomíra Mrožeka byla poprvé uvedená v Divadelním studiu VŠMU v roce 1963 pod režijní taktovkou Petra Mikulíka, v obsazení Pavla Mikulíka, Stana Dančiaka a Mariána Labudy.

Hra se na prkna VŠMU navrátila a režijního vedení se znovu ujal Peter Mikulík, tentokrát však v době, která nadčasovému tématu Veselice nabízí nové kontextové otázky a přesahy do aktuálního společenského dění.

Buďte součástí absurdní burlesky, rozdováděné a na první pohled cynické trojice mladíků hledající nezřízenou zábavu. Podaří se jim ji najít?

________ 

Slawomír Mrožeko’s play was firstly introduced in the Theatre Studio VŠMU in 1963, as directed by Petr Mikulík and starring Pavel Mikulík, Stano Dančiak and Marián Labuda.

Now, the play returns to the stage of VŠMU and Peter Mikulík directs again. The difference is that nowadays the timeless topic of Veselice offers new contextual issues and new ways of intertwining with the actual topics.

Become a part of the absurdly burlesque and gleeful trio of young men, searching for uncontrolled entertainment. Will they find it?

20:00
Divadlo DISK
Objevení nebe

20.00 - 21.15

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Written by: Harry Mulisch / Directed by: Braňo Mazúch / Cast: Jan Strýček, Dominik Migač, Julie Šurková, Lumíra Přichystalová, Martin Cikán, Ladislav Karda, Nataša Mikulová

 

„Je něco hezčího než hrozba katastrofy? Třeba se dá i politika nakonec převést na estetiku, stejně jako věda. Třeba definitivním kritériem na světě není pravda, ale krása.“

Pokus o scénickou adaptaci filosofického románu nizozemského autora Harryho Mulische předem odsouzený k neúspěchu.

________

„Is there anything more beautiful than the threat of a catastrophe? Maybe even the politics can be aesthetical, just as the science can. Maybe the final criterion of this world is not the truth, but beauty. “

An attempt of the scenic adaptation of the philosophical roman of Harry Mulish, the Dutch writer apriori condemned to failure. 

Pátek 5.5.

11:00
Studio Řetízek
Tisíc tuctů

11.00 - 11.45

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Author: Jakub Maksymov & Plata Company (na motivy Jacka Londona) / Directed by: Jakub Maksymov / Dramaturgy: Jakub Maksymov & Plata Company / Scenography, costumes and light design: Fortuna Herzová & Plata Company / Sound design: Milan Vedral / Cast: Dominik Migač, Eliáš Jeřábek, Štěpán Lustyk, Milan Vedral

 

Zlatá horečka na Aljašce byla jiná než ty ostatní.

Kdo chtěl zlato, musel překonat Chilkootský průsmyk, přežít několik lavin, neutopit se při plavbě do Dawsonu, nezmrznout a prokopat se několika metry sněhu, ledu a zmrzlé půdy. Pustit se do takového podniku mohou jen úplní blázni. Nebo ti, které sžíralo vědomí, že svému životu něco dluží. Proč by se jinak vydávali na výpravu, z níž se jim z každých dvou investovaných dolarů vrátí jeden ve zlatě?

Našli se však i tací, kteří nechtěli těžit zlato ze země, ale ze svých bližních.

________

The Allaska golden rush was simply unique.

If you wanted some gold, you’d had to surpass the Chilkoot pass, survive an avalanche, dig through many metres of snow, ice and frozen ground, while trying not to drown in Dawson or freeze to death. Only a fool can try to achieve this. Or perhaps someone who feels like they owe something to their life. Why else would they undergo a journey where you get one dollar in gold for every two dollars you spent?

There were even some who tried to dig gold from their close ones, and not just from dirt. 

12:00
Divadlo DISK
Děloha

12.00 - 15.00

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Author: Matia Wojtyszko / Directed by: Christoph Prückner / Cast: Barbora Goldmannová, Taťána Janevová, Dominik Teleky, Markéta Hausnerová, Jaroslav Tomáš, Tomáš Žilinský, Petr Hanák, Michaela Rykrová, Marek Šenkyřík, Dagmar Kopečková, Jan Mansfeld

 

Polská autorka Maria Wojtyszko (narozena 1982) vypráví příběh o vývoji mladé ženy, který je zároveň kaleidoskopickým obrazem historie a současnosti jedné ze zemí bývalého „východního bloku".

Chce být učitelkou. Hledá svou identitu a svou budoucnost. V tomto období společenské proměny čeká Viktorie své první dítě. Neví přesně, kdo je otcem… a vlastně ani, jestli si dítě chce nechat. Především ale nechce být jako její vlastní rodiče.

Realistické scény se střídají s vizemi a sny, útržky vlastních i matčiných vzpomínek zastiňují přítomnost, objevují se i zemřelí i ještě nezrození, dokonce Viktoriina děloha se zastaví na čaj.

________ 

The Polish author Maria Wojtyszko (born in 1982) tells a story about the development of a young woman, a story which is also a kaleidoscopic picture of the history and the present state of one of the former "Eastern Bloc" countries.

The woman seeks her identity and her future. She wants to be a teacher. In this period of social transformation, Victoria is expecting her first child. She does not know who exactly the father of her unborn baby is… after all, she doesn’t even know whether she wants to keep the baby. In any case, she mainly wants to be different than her own parents.

 

Realistic scenes alternate with visions and dreams, bits of her own and her mother’s memories overshadow the presence, both dead and yet unborn are appearing, even Victoria's uterus stops for a tea.

12:30
R202
A odkud jste doopravdy?

12.30 - 13.00

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Author, directed by: Nhung Dang, Huyen Vi Tranová / Cast: Nhung Dang

Vietnamská tvář, český občanský průkaz. Dvě kultury, jedno tělo. Některé z nich znáte z večerek, jiní se vám pletou s turisty. Co jsou tedy zač? Hong Nhung Dang(ová) and Huyen Vi Tran(ová) uvádějí koláž textů na téma identity z pohledu druhé generace vietnamských imigrantů v České republice.

"Nechci vietnamskou svatbu."
"Ve Vietnamu jsem ta holka, která má český přízvuk ve vietnamštině, a žádný oblečení vyrobený ve Vietnamu jí nikdy není. Ta holka, který se nelíbí ten nádhernej korejskej zpěvák."
"Chybí mi moje rodina ve Vietnamu. Chybí mi pocit, že někam bez pochyb patřím."
"Chtěla bych aspoň na chvíli nemuset balancovat mezi dvěma světy. Někdy už mě ta bezedná tolerance sere."

 

14:00
K332
Probouzení jara

14.00 - 15.00

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Author: Frank Wedekind / Translation by: Josef Balvín / Directed by: Ondřej Štefaňák / Dramaturgy: Martin Satoranský / Scenography: Ondřej Štefaňák, Vojtěch Hanyš / Costumes: Vojtěch Hanyš / Light design: Martin Satoranský / Sound design: Jan Hrubý / Cast: Anna Peřinová, Denisa Barešová, Magdalena Kuntová, Filip Březina, Vladimír Pokorný, Vojtěch Vodochodský

 

Násilí. Násilí na ženách. Domácí násilí. Fetiš. Hysteričtí rodiče. Znásilnění. Sebevražda. Dvojhlavá královna. Prostituce. Zavržené dcery. Zavržení synové. Potrat. Pomstychtivé zombie.

Co přijde ještě? Inscenace křehká a nadýchaná jako sněhová pusinka.

„Zajímalo by mě, jestli se toho dožiji, kdy moje kniha bude konečně nazírána jako zářivé zobrazení života, v němž jsem si v každé jednotlivé scéně pohrál s bezstarostným humorem, který z ní vyplýval.“

Frank by se jistě dobře bavil. Škoda, že se nedožil.

________

Violence. Violence on women. Domestic violence. Fetish. Hysterical parents. Rape. Suicide. Two-headed queen. Prostitution. Daughters and sons cast aside. Abortion. Vengeful zombies.

What comes next? The production fragile and fluffy as a meringue.

"I wonder if I'll live long enough to see my book viewed as a brilliant depiction of life, in which I've played with carefree humour in every single scene."

 

Frank would surely be amused. It’s a pity that he did not live long enough to see it.

18:00
R202
H.A.N

18.00 - 18.45

University of Theatre and Film Arts of Budapest
Directed by, dramaturgy, scenography, costumes, sound design and choreography: Dominos Kovács / Lightdesign: Dávid Szalai / Cast: Domokos Kovács

 

Mýtus o Hermafroditovi vypráví příběh lásky tak silné, že dokázala sloučit muže a ženu v jednu bytost. Androgyné představuje harmonii, bezpohlavnost, rozdělení na muže a ženu. Narcissus muže zamilovaného do sebe sama. Spojením těchto příběhů získáme čtvrtý, jenž se nám zjevuje skrze tanec a loutkové divadlo, a který pokládá otázku: Jakou mírou ovlivňuje tělo, do něž se narodíme, naše životy? Co to vůbec znamená být mužem či ženou? A co můžeme nalézt mezi těmito dvěma bytostmi?

________

The myth of Hermaphrodite is about a love strong enough to fuse a man and a woman into a single being. Androgyné represents harmony, genderless, splitting into man and woman. Narcissus is about a man who falls in love with himself. These three stories combined lead to a fourth tale, performed through dance and puppet theatre, which asks the question: To what degree does the body we are born into define our lives? What does being a man or a woman really mean? And what can be found in between of the two?

19:30
K332
Na jazyku vlas

19.30 - 20.15

Janáčková akademie múzických umění v Brně
Author and directed by: Jazmína Piktorová / Scenography: Markéta Plachá / Light design: Zuzana Režná / Sound design: Tomáš Janypka / Cast: Jazmína Piktorová, Tomáš Janypka

 

Jeden ve dvou, dva v jednom aneb přímočará cesta k jádru dvojjakosti.

Kým se cítíme, že jsme, a kým jsme doopravdy? Na cestě za pochopením se zmítáme mezi očekávanými konvencemi a vlastními touhami. Zdoláváme své obavy i překážky, abychom se dostali k cíli. Jako když se chceme vyslovit, ale musíme nejprve vytáhnout z úst vlas, který se nám dostal na jazyk.

Na jazyku vlas je pohybová inscenace o „jednom performerce“ a „jedné hudebníkovi“.

_________

One in two, two in one, or a straightforward way to the core of diversity.

Who do we feel to be, and who are we in reality? On the way to understanding, we are caught between the expected conventions and our own desires. We are overcoming our fears and other obstacles to get to our destination. Like when one wants to speak, but firstly they must pull out the hair which got stuck in their mouth.

Hair on the tongue (Na jazyku vlas) is a motion production about him, the “she-performer”, and her, the “him-musician”.

20:30
Divadlo DISK
Towards the depth / Do DNA

20.30 - 22.10

PWST National Academy of Theatre Arts in Krakow
Written by: Ewa Kaim  / Directed by: Ewa Kaim / Cast: Dominika Guzek, Agnieszka Kościelniak, Weronika Kowalska, Jan Marczewski, Łukasz Szczepanowski, Dawid Sulej Rudnicki

Vystoupení sestává z polských lidových písní o všeobecných tématech: láska, zrada, práce, smrt... Jedná se o nadčasový příběh o životě.

Písně vždy vycházely z touhy nalézt zdroje síly a záhad.  Zdá se však, že v moderním světě písně odpočívají někde v utajení. Že jsou skryty až na nejhlubším dně lidské existence: v zapomnění. Chtěli bychom vědět, zda se touha po zpěvu, touha po písních, skutečně vytratila. Máme ještě v sobě svou původní sílu, abychom se navrátili k pramenům, ze kterých se vynořil hlas?

Snažíme se dostat na místo, kde písně vznikají. Nehledě na chaos bezvýznamných, prázdných a často agresivních zvuků každodenního života toužíme objevit opravdové hlasy a tóny existence. Prostřednictvím zpěvu chceme zjistit, zda je ještě možné cestovat do pečlivě skrytého prastarého světa. K pramenům, které bez povšimnutí vysychají...

________

The performance is composed of Polish folk songs, which deal with the universal themes of love, betrayal, work or death. It is a timeless story about life.

A song have always stemmed from the strong need to find a source of power and mystery. It seems, however, that in the modern world a song rests, it is hidden in the deepest bottom of human life: in oblivion. We would like to see if the need to sing, the need for songs, has indeed faded away. Do we still have the old power to return to the sources from which a voice emerges?

We are trying to reach the space from where songs are brought out. Apart from the chaos of often aggresive, insignificant and empty sounds of our everyday lives, we crave to discover the true voices and tones of the existence. Through singing we want to learn whether it is still possible to travel to the thoroughly hidden archaic world. To the sources that are drying up quietly…

 

Sobota 6.5.

11:00
K332
Slečna Julie

11.00 - 12.20

Fakulta dramatických umení Akademie umení v Bánskej Bystrici
Author: August Strindberg / Translation by: Silvia Duchková / Directed by: Alžbeta Vakulová / Dramaturgy: Ema Kazimírová / Scenography: Kolektív / Costumes: Alžbeta Vakulová / Light design: Marián Vereš / Sound design: Jozef Mituch / Cast: Alžbeta Cingelová, Tomáš Ivanka, Beáta Eibenová

 

Zpočátku se nám Slečna Julie zdála neaktuální. Problém sociálního vzestupu a pádu, vznešenosti a podlosti, dobra a zla, muže a ženy existoval odjakživa a bude i nadále. Všechny tyto problémy mají příliš hluboké sociální kořeny v konkrétním období a typu společnosti. Sociální rozdíl mezi sluhou a mladou paní se vytratil, ani důsledek morálního poklesu slečny Julie dnes není nekompromisní. Hra však kromě výjimečné psychologické drobnokresby a mistrovského dialogu nabízí také bohaté interpretační možnosti.

________

At first, Slečna Julie didn’t seem very topical to us. The issue of a social rise and fall, being noble and mean, good and evil, man and woman is everlasting and always will be. The social origins of all these problems are rooted too deep within a specific period or society type. The social gap between a servant and a young lady diminished, also the outcome of Julie’s moral decline is not that strict as it was back then.  Nevertheless, the play offers not only unique psychological details and genuine dialogue, but also a wide and complex space for interpretation.

11:00
Divadlo DISK
Kamarádi

11.00 - 13.00

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Written by: Barbora Hančilová / Directed by: Kristýna Kosová, Adam Svozil / Cast: Beáta Kaňoková, Michal Lurie, Jana Kotrbatá, Václav Švarc, Adam Vacula, Kamila Trnková|Kamila Janovičová, Tereza Terebová, Viktor Javořík

 

Jakub a Mája, Lenka, Petr a Monika a Marek a Babeta… a láska, sex, přátelství, štěstí a smůla. Vzlety i pády. Lásky a rozchody a tajemství kolem nás.

Život je třeba brát s nadhledem.

Kombinace, ze které vzejde nespočetně veselých i smutných každodenních osudů, neustále se proplétajících. O mladých, a nejen pro mladé.

________

Jakub and Mája, Lenka, Petr and Monika and Marek and Babeta… and love, sex, friendship, fortune and misfortune. Ascents and fallings. Loves and breakups and secrets around us.

Don’t take life so seriously.

Out of this mix, countless both merry and sad intertwining everyday destinies emerge. About youth, but not only for the young.

15:00
R302
Díky bohu za scénické čtení vol. II

15.00 - 15.30
FB událost

Divadelní fakulta Akademie múzických umění
Directing: Ondřej Štefaňák / dramaturgy: Barbora Hančilová / cast: Magdalena Kuntová

Dnes je čas rychlejší než včera. Vědět - koho a co sledovat, kam chodit, o čem přemýšlet - půl úspěchu. Naše scénické čtení přináší výběr z nekompromisní současné (ne)dramatické tvorby. Odhalíme vám vše o divadle, světě, smyslu života a dalších zajímavých tématech současnosti. 

We are sorry but this part of programme is in czech only. 

 

17:30
K332
Na cirkulárce kusy plechu

17.30 - 18.15 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Author and directed by: Adam Steinbauer / Scenography: Magdaléna Paráčková / Light design: Barbora Jágrová & Nikol Piškytlová / Cast: Mark Kristián Hochman

 

Je plnej lógru světa, koženej a taky celkem temnej. Sedí a civí… prázdnýma očima civí na město, obrácený vzhůru nohama. Občas se probudí o několik bloků vedle v cizím bytě. Chtěl by promluvit, ale nemůže, protože…

Na cirkulárce kusy plechu je autorská inscenace, jejíž cílem je zprostředkovat pohled a názor naší mladé generace na tvorbu a životní styl Filipa Topola, významné osobnosti českého hudebního undergroundu. Z čeho všeho se může skládat lidská osobnost - hranice mezi já a ty, kontakt se smrtí a hledání vlastní identity. Vyhledávání extrémních zážitků jako proces sebepoznání.

Inscenace je stavěna jako scénická báseň, jejíž snahou není reflektovat fakta a historické události, ale zážitky, postoje a emoce současné generace příznivců Topolova díla.

________ 

He’s so stuffed with the world’s coffee-grounds. Leatherish, sort off dark even. Just sits and stares… with the empty look he observes the city turned upside down. Sometimes he wakes up few blocks away, in a stranger’s apartment. He’d like to speak, but he can’t, because…

Metal pieces on the buzz-saw is an auctorial performance which aims to mediate our generation’s views and opinions on the production and lifestyle of Filip Topol, the significant person of the Czech musical underground scene. All the things that can compose one’s personality – the border between I and You, the contact with death and search for identity. Search for the extreme experiences in order to get to know oneself.

The performance is structured as a scenic poem. It doesn’t try to reflect on facts or historical events, more like on experiences, attitudes and emotions of today’s supporters of Topol’s work. 

18:30
Studio Řetízek
The 'Memo'

18.30 - 19.15

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Author: Václav Havel / Directed by: Ran Jiao

 

Současná adaptace Havlovy šedesátkové hry s byrokracií. Ženská podoba politiky, manipulace a sexuálního obtěžování na pracovišti. Proces, ve kterém velká šéfka ztrácí kontrolu, stejně jako víru v lidskost, kterou raději postoupí stroji. 

________

The modern remake of Havel's 60s power game of bureaucracy. A female version of politics, manipulation and sexual harassment in the office. A process through which a wannabe big boss loses her control as well as her belief of humanity, and gives in to a giant machine.

 

21:00
Divadlo DISK
Český diplom

21.00 - 23.00

PWST National Academy of Theatre Arts in Crakow, Branch in Wroclaw
Written by: Piotr Rowicki / Directed by: Piotr Ratajczak / Cast: Wiktoria Czubaszek, Anna Gabrysz, Helena Hajkowicz, Agata Jakoniuk, Joanna Kowalska, Monika Stanek, Mikołaj Bańdo, Kornel Sadowski, Hubert Waljewski 

 

Český diplom je snahou nazírat na československou historii dvacátého století skrze příběhy výjimečných politických a kulturních postav země. Krátké příběhy, útržky z jejich životů, nám ukazují Česko a jeho komplikovaný příběh v nevšedních, často tragikomických barvách.

________

Český diplom attempts to present the Czechoslovakian 20th century history through the stories of some exceptional characters from local political and cultural area. These short stories, scrapping from these characters’ biographies, show us Czechia and its complicated history in an uncommon way, and often in tragicomic colours.