Vzdělávání

Čtvrtek 4.5.

10:00
Velký taneční sál DAMU
Making performance with Zoja Smutny

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

This workshop comes out of my own personal practice where i work on exhausting the images that i know, that are there at the forefront of my mind. I exhaust them to the point for something new to appear. In this 4 hour improvisational workshop you are asked to exhaust your mind through continuously shifting the space in the room with props, sound, video, and body. You are asked to copy, to repeat, to keep doing until you've exhausted all possibility. It is once this point is reached that you create a short solo work based on either things that you did or what you saw, or a combination of both. Throughout the improvisation you are asked to be aware of your presence in the space, your presence in relation to others. Where do you want to be looked at from? What are you curious about?

Workshop probíhá pouze v anglickém jazyce.
thursday / 10:00 - 15:00
Lector / Zoja Smutny
Capacity / 20 účastníků
Language / EN
Fee / 50 Kč


10:00
K222
Světelný design - světlo, prostor, čas

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Intenzivní dvoudenní workshop bude zaměřen na práci se světlem v divadelním prostředí s divadelními i nedivadelními prostředky. Díky cvičením a různorodým experimentům můžou účastníci získat nové informace o vlastnostech základních světelných zdrojů používaných v divadle, jak s nimi vytvářet rozdílné atmosféry a světlem přenášet diváky v čase.

Tomáš Morávek spolupracuje na řadě různorodých projektů od sitespecific, tanečních improvizací, světelných instalací, až po konzultaci rekonstrukcí kulturních center a technickou koordinaci divadelních festivalů. V životě je pro něj důležité se neustále vzdělávat, ale zároveň sám pomáhá s přípravou edukačních projektů v Čechách, na Slovensku i v zahraničí.

Světlo pro něj není jenom pracovní náplní. Je neustále fascinován jeho možnostmi, které dokážou vytvořit specifické atmosféry nebo na scéně vystavět celý interiér.

Podmínkou dílny je, že účastníci zůstávají po celou dobu. Lektor má možnost po dva dny pracovat intenzivně se skupinou. Skupina je složena maximálně z 12 tak, aby se dalo pracovat ve dvou až čtyřech skupinách.

We are sorry but this workshop is in Czech only. 

 

Tento workshop je dvoudenní! U dvoudenních workshopů je povinná účast na obou částech.

čtvrtek / 10:00 – 13:00 14:00-18:00
pátek / 10:00 – 13:00 14:00-18:00              
Lektoři / Tomáš Morávek, Ondřej Růžička (Institut Světelného Designu)
Kapacita / 12 účastníků
Jazyk / CZ
Poplatek / 150 Kč

10:00
K101
Základy herectví před kamerou

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Profesionální příprava herce před natáčením a příprava na casting. Cílem workshopu je připravit studenty divadelních škol na natáčení hraných scén, teoreticky i praktickým cvičením.

Cílem cvičení je, aby chápali systém a způsob natáčení, tím si byli jistí svým hereckým projevem, byli schopni improvizovat i držet se přesně zadaných pokynů tvůrčích pracovníků štábu.

Absolventi na vyžádání mohou dostat také materiály z kurzu pro svou sebeprezentaci.

 

1. DEN:

 • Příprava na casting, výběr fotek pro prezentaci, jak se připravit a jak vystupovat na castingu, sebeprezentace
 • Teorie herecké práce před kamerou
 • Herecké techniky a práce před kamerou
 • Civilní herectví a přirozený herecký projev
 • Nestandartní herecké scény
 • Způsoby natáčení, sekvenční, záběrová technologie, seriál, hraný film, rozzáběrování, velikosti záběrů, detail, celek
 • Natáčení modelové hrané scény
 • S pomocí našeho štábu si vyzkoušíte reálné natáčení hraných scén ať už ty, které vás v nejbližší době čekají, nebo ty, které pro vás připravíme my. Vyzkoušíte si různé typy rolí i žánrů.

2. DEN:

 • Dotáčky materiálů, projekce natočených materiálů, diskuze

 

U dvoudenních workshopů je povinná účast na obou částech.

čtvrtek / 10:00 – 12:30 13:30-18:00
pátek / 10:00 – 14:00 13:00-18:00              
Lektoři / MgA. Miloslav Holman (FAMU); Lenka Olšanová; Radim Špaček/Karel Koula
Kapacita / 10 účastníků
Poplatek /150 Kč
Jazyk / CZ i EN

________

Professional acting training to prepare you for castings and shooting itself. The aim of the workshop is to acquaint the theatre school students both with theory and practise.

The aim is for the students to understand the system and means of shooting, to be sure with their acting performance and to be able to improvise as well as meet the requirements of the creative staff.

Training Program: DAY ONE
• Casting preparation and strategies: self-presentation, showreel, head-shot choices
• Theory of acting and practical exercises in front of the camera
• Civil acting, natural acting, dealing with the stress on set
• Non-standard acting scenes
• Shooting methods, sequential shooting technologies, TV series, feature film, types of shots, close-ups, wide shots
• Shooting of a model scene

With the help of our crew you can try to actually shoot a scene – some await you in the near future, some will be prepared by us. You will step into several types of roles and genres. 

DAY TWO At the end of this training there will be a discussion with the director and cinematographer about filmed material. Students can ask for advices about their acting choices and how to make the scenes better. The absolvents are welcomed to ask for the course materials to further improve their self-presentation.

10:00
Chill out zóna
Raňajky

10.00 - 11.00

Moderované diskuze pro účastníky festivalu, diváky a pedagogy. Povídání u kávy a šátečku o tom, co se dělo předešlý den.

Moderují / Tereza Pavelková a Petra Zachatá (Katedra teorie a kritiky DAMU)
Jazyk : CZ i EN

________

Moderated discussions for the festival visitors, the viewers and the pedagogues. Coffee time and little chit-chat about what had happened the previous day.

Pátek 5.5.

10:00
K222
Světelný design - světlo, prostor, čas

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Intenzivní dvoudenní workshop bude zaměřen na práci se světlem v divadelním prostředí s divadelními i nedivadelními prostředky. Díky cvičením a různorodým experimentům můžou účastníci získat nové informace o vlastnostech základních světelných zdrojů používaných v divadle, jak s nimi vytvářet rozdílné atmosféry a světlem přenášet diváky v čase.

Tomáš Morávek spolupracuje na řadě různorodých projektů od sitespecific, tanečních improvizací, světelných instalací, až po konzultaci rekonstrukcí kulturních center a technickou koordinaci divadelních festivalů. V životě je pro něj důležité se neustále vzdělávat, ale zároveň sám pomáhá s přípravou edukačních projektů v Čechách, na Slovensku i v zahraničí.

Světlo pro něj není jenom pracovní náplní. Je neustále fascinován jeho možnostmi, které dokážou vytvořit specifické atmosféry nebo na scéně vystavět celý interiér.

Podmínkou dílny je, že účastníci zůstávají po celou dobu. Lektor má možnost po dva dny pracovat intenzivně se skupinou. Skupina je složena maximálně z 12 tak, aby se dalo pracovat ve dvou až čtyřech skupinách.

 

We are sorry but this workshop is in czech only.  

Tento workshop je dvoudenní! U dvoudenních workshopů je povinná účast na obou částech.

čtvrtek / 10:00 – 13:00 14:00-18:00
pátek / 10:00 – 13:00 14:00-18:00              
Lektoři / Tomáš Morávek, Ondřej Růžička (Institut Světelného Designu)
Kapacita / 12 účastníků
Jazyk / CZ
Poplatek / 150 Kč

10:00
K101
Základy herectví před kamerou

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Profesionální příprava herce před natáčením a příprava na casting. Cílem workshopu je připravit studenty divadelních škol na natáčení hraných scén, teoreticky i praktickým cvičením.

Cílem cvičení je, aby chápali systém a způsob natáčení, tím si byli jistí svým hereckým projevem, byli schopni improvizovat i držet se přesně zadaných pokynů tvůrčích pracovníků štábu.

Absolventi na vyžádání mohou dostat také materiály z kurzu pro svou sebeprezentaci.

 

1. DEN:

 • Příprava na casting, výběr fotek pro prezentaci, jak se připravit a jak vystupovat na castingu, sebeprezentace
 • Teorie herecké práce před kamerou
 • Herecké techniky a práce před kamerou
 • Civilní herectví a přirozený herecký projev
 • Nestandartní herecké scény
 • Způsoby natáčení, sekvenční, záběrová technologie, seriál, hraný film, rozzáběrování, velikosti záběrů, detail, celek
 • Natáčení modelové hrané scény
 • S pomocí našeho štábu si vyzkoušíte reálné natáčení hraných scén ať už ty, které vás v nejbližší době čekají, nebo ty, které pro vás připravíme my. Vyzkoušíte si různé typy rolí i žánrů. 

2. DEN:

 • Dotáčky materiálů, projekce natočených materiálů, diskuze

 

U dvoudenních workshopů je povinná účast na obou částech.

čtvrtek / 10:00 – 12:30 13:30-18:00
pátek / 10:00 – 14:00 13:00-18:00              
Lektoři / MgA. Miloslav Holman (FAMU); Lenka Olšanová; Radim Špaček/Karel Koula
Kapacita / 10 účastníků
Poplatek /150 Kč
Jazyk / CZ i EN

________

Professional acting training to prepare you for castings and shooting itself. The aim of the workshop is to acquaint the theatre school students both with theory and practise.

The aim is for the students to understand the system and means of shooting, to be sure with their acting performance and to be able to improvise as well as meet the requirements of the creative staff.

Training Program: DAY ONE
• Casting preparation and strategies: self-presentation, showreel, head-shot choices
• Theory of acting and practical exercises in front of the camera
• Civil acting, natural acting, dealing with the stress on set
• Non-standard acting scenes
• Shooting methods, sequential shooting technologies, TV series, feature film, types of shots, close-ups, wide shots
• Shooting of a model scene

With the help of our crew you can try to actually shoot a scene – some await you in the near future, some will be prepared by us. You will step into several types of roles and genres. 

 

DAY TWO At the end of this training there will be a discussion with the director and cinematographer about filmed material. Students can ask for advices about their acting choices and how to make the scenes better. The absolvents are welcomed to ask for the course materials to further improve their self-presentation.

10:00
K326
Pokus o divadelní fotografii

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Existuje divadelní fotografie? Je to jen záznam? Co je výsledek, něco co zastupuje divadelní představení? Dílna bude mít za úkol porozumět a vymezit se vůči klasickému pojetí divadelní fotografii s přesahem do vizuálního umění.

Workshop se bude zabývat tím, co všechno může představovat, nebo jak může fotografie zastupovat divadelní představení a vznikat bude v různých prostorách DAMU.

Výsledky z dílny budou odrážet určitým způsobem samotné postupy, které se používají při fotografování, včetně přesahů, které narušují dosavadní rozdělování žánrů. Během dílny určíme několik situací, které budou vycházet ze známé divadelní předlohy, nebo se budou vztahovat k obyčejným životním situacím, které poukazují na podobnosti s divadlem.

Budeme zkoumat / používat různé postupy, které se často používají ve fotografii od určitých žánrů- např. snapshot, selfie, reportáž apod.

Představím ukázky divadelních fotografií a krátkou historii.

 

Každý účastník by měl mít svůj vlastní fotoaparát a smart phone. U dvoudenních workshopů je povinná účast na obou částech. 

pátek / 10:00 – 13:00 14:00-18:00
sobota / 10:00 – 13:00 14:00-18:00              
Lektoři / doc. MgA. Aleksandra Vajd (UMPRUM); MgA. Barbora Mrázková (FAMU)
Kapacita / 12 účastníků
Jazyk / CZ i EN
Poplatek / 150 Kč

________
Our workshop deals with photography – what it may represent and the ways it can stand for theatre performance. The photographs shall be taken in several places of DAMU. The results shall somehow represent the individual practises used in photographing, including its overlaps which disrupt the hitherto genre boundaries. During the workshop, we will mark out several situations that either stem from a known drama model, or link to everyday common situations somehow connected to theatre. / We shall investigate and use different approaches employed in different genres of photography – such as snapshot, selfie, report etc. / We will introduce examples of theatre photography and its short history. / Each participant should have their own camera and smartphone. 

10:00
Chill out zóna
Raňajky

10.00 - 11.00

Moderované diskuze pro účastníky festivalu, diváky a pedagogy. Povídání u kávy a šátečku o tom, co se dělo předešlý den.

Moderují: Tereza Pavelková a Petra Zachatá (Katedra teorie a kritiky DAMU)
Jazyk: CZ i EN
_________

Moderated discussions for the festival visitors, the viewers and the pedagogues. Coffee time and little chit-chat about what had happened the previous day.

10:00
zasedací místnost DAMU
Kolokvium děkanky

Kolokvium děkanky: „(Jak) učit dějiny oboru na vysoké divadelní škole?“

10.00 - 13.00


We are sorry but this part of programme is in czech only. 

15:00
Hallerův sál
FB reklama prakticky pro divadlo a jiná umění

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Praktický workshop Facebookové reklamy přímo v reklamních systémech s vysvětlením souvislostí o fungování komunikace i propagace na Facebooku s hlavním důrazem na kulturní akce. Předpokládá se základní znalost a angažovanost v tématu, případně chuť či potřeba zvýšit dosah obsahu u vlastních stránek či akcí.

We are sorry but this workshop is in Czech only. 

pátek / 15:00 - 17:30
Lektoři / Luboš Louženský
Kapacita / 50
Jazyk / CZ
Poplatek / 50 Kč

16:00
R312
Dialogické jednání

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Dialogické jednání (dále DJ) s vnitřním partnerem, též DJ vnitřních partnerů (Acting with the Inner Partner) je autorská disciplína prof. Ivana Vyskočila (zakladatel divadla Na Zábradlí, herec a dramatik).

Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.


pátek / 16:00 – 18:00
Lektoři / Mgr. et MgA. Michaela Raisová a MUDr. Eva Slavíková (DAMU)
Kapacita / 12 účastníků
Jazyk / CZ i EN
Poplatek / 50 Kč

__________

Acting with the Inner Partner (or Dialogical Acting) is an authorial discipline founded by Prof. Ivan Vyskočil (founder of the Theatre on the Ballustrade, actor and playwright)

The basis of Dialogical Acting with the Inner Partner (or Dialogical Acting) is the experience and experiencing of action (speaking, playing) with yourself (with your inner partner or partners), as a rule, on your own. After some self-reflection, each one of you should be able to recall the experience of talking to yourself or playing on your own with your self. (Inter)acting with the Inner Partner is about studying and learning how to engage in similarly authentic, spontaneous, playful and co-playful acting (behavior and experiencing); generating this behavior in public in the presence and attention of “spectators” in a situation of “public solitude” (Stanislavskij), where we do not contact the onlookers in any way (visually or physically), “as if” they weren’t present.

Sobota 6.5.

10:00
K326
Pokus o divadelní fotografii

Rezervace a přihlašovací formulář zde.

Existuje divadelní fotografie? Je to jen záznam? Co je výsledek, něco co zastupuje divadelní představení? Dílna bude mít za úkol porozumět a vymezit se vůči klasickému pojetí divadelní fotografii s přesahem do vizuálního umění.

Workshop se bude zabývat tím, co všechno může představovat, nebo jak může fotografie zastupovat divadelní představení a vznikat bude v různých prostorách DAMU.

Výsledky z dílny budou odrážet určitým způsobem samotné postupy, které se používají při fotografování, včetně přesahů, které narušují dosavadní rozdělování žánrů. Během dílny určíme několik situací, které budou vycházet ze známé divadelní předlohy, nebo se budou vztahovat k obyčejným životním situacím, které poukazují na podobnosti s divadlem.

Budeme zkoumat / používat různé postupy, které se často používají ve fotografii od určitých žánrů- např. snapshot, selfie, reportáž apod.

Představím ukázky divadelních fotografií a krátkou historii.

 

Každý účastník by měl mít svůj vlastní fotoaparát a smart phone. U dvoudenních workshopů je povinná účast na obou částech. 

pátek / 10:00 – 13:00 14:00-18:00
sobota / 10:00 – 13:00 14:00-18:00              
Lektoři / doc. MgA. Aleksandra Vajd (UMPRUM); MgA. Barbora Mrázková (FAMU)
Kapacita / 12 účastníků
Jazyk / CZ i EN
Poplatek / 150 Kč

________
Our workshop deals with photography – what it may represent and the ways it can stand for theatre performance. The photographs shall be taken in several places of DAMU. The results shall somehow represent the individual practises used in photographing, including its overlaps which disrupt the hitherto genre boundaries. During the workshop, we will mark out several situations that either stem from a known drama model, or link to everyday common situations somehow connected to theatre. / We shall investigate and use different approaches employed in different genres of photography – such as snapshot, selfie, report etc. / We will introduce examples of theatre photography and its short history. / Each participant should have their own camera and smartphone. 

10:00
Chill out zóna
Raňajky

10.00 - 11.00

Moderované diskuze pro účastníky festivalu, diváky a pedagogy. Povídání u kávy a šátečku o tom, co se dělo předešlý den.

Moderují: Tereza Pavelková a Petra Zachatá (Katedra teorie a kritiky DAMU)
Jazyk: CZ i EN
________

Moderated discussions for the festival visitors, the viewers and the pedagogues. Coffee time and little chit-chat about what had happened the previous day.

15:00
Hallerův sál
Panelová diskuze

15.00 - 16.30

Co se rozumí pod pojmem "politické divadlo"? Nahrává dnešní politická situace k jeho vzniku? Diskutovat budou panelisté z řad českých divadelních tvůrců s širokou veřejností.

Moderuje / Petr Prokop (Vosto5/DAMU) 
Hosté / Ivan Buraj, Jiří Havelka, David Zábranský
Jazyk / CZ