12 (cíl) – Kafe•Damu

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Děkujeme Ti za čas, který jsi věnoval Zlomvázce! Mapu prosím vrať v Kaféčku, aby si ji mohl vypůjčit zase někdo další. 

Budeme se těšit na Zlomvaz party začátkem října! 

E N G L I S H

Thank you for the time you gave to Zlomvázka! Please return the map to the Kafe•Damu so that someone else can borrow it. 

We look forward to the Zlomvaz party in early October!