9 – Drn

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

“Drn”, budova, která se pyšní titulem Stavba roku 2019. Má skleněnou fasádu s kovovými ozdobnými prvky a ochozy, na kterých roste zeleň a na jaře barevné tulipány. Svůj název získala díky atypickému umístění zeleně na střechu budovy, ale i na její fasádu. 

Smyslem návrhu byla snaha oživit a ozelenit Národní třídu. Nalezneme tu kanceláře, restaurace, obchody nebo galerie. Kéž by se v budoucnosti stavěly kanceláře už jen takhle.

zdroj: SEBRE

E N G L I S H

„Drn“, a building that boasts the title of Building of the Year 2019. It has a glass facade with metal decorative elements and galleries on which greenery grows and colourful tulips in spring. It got its name thanks to the atypical placement of greenery on the roof of the building, and also on its facade. 

The purpose of the design was to revive and green up Národní třída. We can find offices, restaurants, shops or galleries here.

If only offices could be built like this in the future.