6 – Kampa

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Výstavu k 75. narozeninám naší alma mater jsme si nemohli odpustit. Po celý rok jsme měli možnost vídat krátké medailonky různých absolventů a lidí spjatých s AMU. A právě na tomto místě teď probíhá výstava mapující uplynulých 75 let života AMU. Výstava bude probíhat po celé léto od 24. 6. do 29. 8., takže se klidně můžeš kdykoli vrátit a výstavu si projít.

E N G L I S H

We couldn´t miss the opportunity to celebrate our alma mater´s 75th birthday with an exhibition. Throughout the year we had the opportunity to see short medallions of various alumni and people connected with AMU. And this is the place where the exhibition mapping the past 75 years of AMU’s life is taking place. The exhibit will run throughout the summer from June 24 to Aug. 29, so feel free to come back and browse the exhibit anytime.