4 – Karlův most

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Asi nejznámější sochou na Karlově mostě je svatý Jan Nepomucký. My bychom ale rádi poukázali na nedaleký kříž s mříží, zdobený pěti hvězdami. Měl by tu být totiž zaručený návod ke splnění přání. Ten zní: “Prstem se dotkni každé hvězdy, pak polož levou dlaň na kříž a nakonec šlápni pravou nohou na mosazný váleček vpravo na zemi.”

Pokud se to i Tobě zdá příliš složité, zkrátka se zkus jenom dotknout, třeba to bude fungovat také.

Kodex udržitelnosti: Od divadelní kultury ke kultuře v divadle

Třeba budeš mít i ty štěstí a když si budeš přát správně, budeme se v budoucnu setkávat s ekologickým přístupem k provozu v mnoha dalších pražských divadlech. Jen takové doporučení. 

E N G L I S H

St. Jan of Nepomuk is probably the most known statue on the bridge. However, we would like to point out the nearby cross with a lattice decorated with five stars. There should be a guaranteed guide to wish fulfillment. It reads, „Touch each star with your finger, then place your left palm on the cross, and finally step on the brass cylinder on the ground to the right with your right foot.“

If this seems too complicated for you, just try touching it, it might work too.

Maybe you’ll get lucky too, and if you wish it right, we’ll be seeing an eco-friendly approach to operations in many more Prague theatres in the future. Just a recommendation.