5 – Lázeňská ulice

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Wellness procházku doporučuje 11 z 10 damáků. Tak se jen kochej a relaxuj. 

E N G L I S H

A wellness walk is recommended by 11 out of 10 DAMU students. So just enjoy the sights and relax.