2 – Mariánské náměstí

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Pokud právě stojíš na Mariánském náměstí, gratulujeme, pochopil/a jsi naši mapu! Jestli naopak stojíš někde u Národky, otoč směr a dej nám ještě šanci. Nejhorší už máš určitě za sebou.  Hlavní je, že stojíš někde u toho, co je na fotce. 

Mariánské náměstí výhledově dostane novou podobu: dlažbu, lavičky, tři javory, kašnu a mlhoviště. Trávit tu čas by tak mohlo být mnohem příjemnější. V Kaféčku si koupíš drink a sem už je to opravdu kousek.

Mariánské náměstí projde velkou rekonstrukcí – Pražský deník
Mariánské náměstí dostane novou podobu – idnes.cz 

E N G L I S H

If you’re standing on Marianské náměstí right now, congratulations, you’ve understood our map! If, on the other hand, you are standing somewhere near the Národní Street, turn around and give us another chance. You’re past the worst of it.  The main thing is that you’re standing somewhere near what’s in the photo.

Mariánské náměstí is about to get a new look: pavement, benches, three maple trees, a fountain and a fog bank. Spending time here could be much more pleasant. You can buy a drink at the Cafe and it’s just a short walk from here.