1 (start) – Kafe•Damu

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Ahoj! Pokud právě držíš v ruce mapu k naší Zlomvázce, jsi připraven na cestu plnou drobných radostí.

Na začátek ale ještě pár rad, které by se Ti mohly hodit:

> Mapa je nejdůležitější, nesmím ji ztratit!
> Na mapě mám 13 vyznačených míst, které mám projít.
> Každé stanoviště má svůj QR kód, který naskenuju až budu na daném místě. *

* Proč načítat QR kódy?
Každý QR kód Ti odtajní zajímavosti, úkol nebo Tě třeba zachrání před ztracením se v uličkách. Nebude chybět ani motivační okénko! Pokud celou naši trasu projdeš, obdiv produkčních a sleva na Zlomvaz party Tě nemine. A neboj, nenutíme Tě vyšplhat na Petřín nebo obeplavat Střelecký ostrov, celá procházka Ti zabere maximálně 2 hodiny Tvého času. Prostě jen na chvíli zapomeň na online a užij si trochu toho normálního světa.

A teď už mapu do ruky a hurá skenovat!

E N G L I S H

Hello there! If you are just holding the map of our Zlomvazka, then you are ready for a journey full of small joys. 

Just for starters, here is some advice you might find useful:

> The map is the most important item, you must not lose it!
> There are 13 highlighted spots on the map. You must go through all of them.
> Every checkpoint has its own QR code, which you have to scan on the spot.*

* Why the QR code scanning?
Each QR code will reveal interesting facts, a task or save you from getting lost in the alleys. There will also be a motivational window! If you go through our whole route, you will get the admiration of the producers and a discount for ZLOMVAZ PARTY. And don’t worry, we won’t force you to climb Petřín or swim around Střelecký ostrov, the whole walk will take you 2 hours of your time at most. Just forget about online for a while and enjoy a bit of the normal world. And now get the map in your hand and go scanning!