10 – Uhelný trh

> for english scroll down

Měl bys stát zde. — You should be standing here.

Guerilla gardening: partyzánský způsob městského zahradničení

Řeč je o těch kovovo-dřevěných květináčích, které stojí směrem na havelský trh. Kouzlo guerilla gardeningu se skrývá v tom, že lidé sázejí rostliny na vlastní pěst, bez svolení či vědomí majitele pozemku. Odměnou jim je jen dobrý pocit. 

Nenabádáme Tě k tomu, ale ani Tě nezastavíme se sem vrátit s motyčkou.

E N G L I S H

Guerilla gardening: the guerrilla way of urban gardening.

We’re talking about the metal and wooden planters that face the Havelský trh. The magic of guerrilla gardening is that people plant plants on their own, without the permission or knowledge of the landowner. Their reward is just a good feeling. 

We’re not encouraging you to do it, but we’re not stopping you from coming back with a hoe either.