Festival Zlomvaz je studentský divadelní festival každoročně pořádaný DAMU v Praze. Do festivalu jsou tradičně zapojeni studenti divadelních škol i mimo Prahu, zejména JAMU v Brně a VŠMU v Bratislavě. Organizaci festivalu mají na starost vždy studenti druhého ročníku Katedry produkce DAMU, a tak s každým ročníkem přichází spolu s novým týmem i nová podoba festivalu.

Stejně jako naši předchůdci si i my klademe za cíl především podpořit mezikatederní spolupráci, a to i napříč uměleckými univerzitami.

28. ročník festivalu proběhne 29. 9. – 2. 10. 2021 a nese podtitul restart, a to hned z několika důvodů:

>> restart zlomvazový

Poslední Zlomvaz, tak jak ho známe, proběhl naposledy v roce 2018. V roce 2019 byl Zlomvaz propojen s Pražským Quadriennale jako PQ Studio: Festival. V loňském roce byl festival kvůli pandemii zrušen.

>> restart věcí a materiálů

Po celou dobu příprav i během konání festivalu chceme dbát na udržitelnost a brát ohledy na životní prostředí. Recyklace a reuse je pro nás samozřejmostí. To se projeví nejen v oblasti produkce, ale například také na našem festivalovém merchi.

>> restart studijní

Dlouhou dobu nám byla, bez několika světlých okamžiků, uzavřena škola. V září se v ní snad opět budeme moci sejít, a oslavit tak návrat do škol a k prezenční výuce.

>> restart kulturní

Znovu zažít kulturu tady a teď, jako v době předpandemické. Festival nabídne mimo hlavní divadelní přehlídku školních i mimoškolních projektů studentů DAMU, JAMU a VŠMU i bohatý doprovodný program – koncerty, diskuse, workshopy, výstavy a další.

>> restart životní

Pevně věříme, že bude Zlomvaz místem, kde se budeme moci zase potkat a společně si ho naplno užít!