Festival pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze.
Spolupořadateli festivalu jsou Hlavní město Praha a Studio Ypsilon.
Festival vznikl za finannčí podpory Nadace Duhová energie,
Nadace Život umělce a Polského institutu.

 

 
 

 
| |