TISKOVÁ ZPRÁVA

 
 


FESTIVAL ZLOMVAZ 2004

Festival vysokých divadelních škol
13.-16.května 2004

Zanedlouho, ve čtvrtek 13. května, bude zahájen v pořadí již XI. ročník festivalu vysokých divadelních škol ZLOMVAZ 2004. Jako každý rok převzali povinnosti spojené s organizací
a přípravou festivalu studenti II. ročníku katedry produkce pražské DAMU pod laskavým vedením vedoucí katedry MgA. Barbary Tumové.

Základní kostru festivalu tradične tvoří vybrané absolventské inscenace pražské DAMU, brněnské JAMU a bratislavské VŠMU. Tento obvyklý program letos zpestří hosté z polské Panstwowe Wyszi Szkoly Teatralne ve Wroclawi, divadelní větve kanadské Toronto University at Scarborough a indiánské divadelní skupiny z oblasti Manitoulin Island. Diváci budou moci letos shlédnout celkem 21 inscenací studentů z výše zmíněných škol.

Srdcem festivalu se stane budova DAMU v Karlově ulici 26, kde se nalézá jak divadelní studio DISK, tak divadélko Řetízek i studiový prostor U22. Dále budou některá představení odehrána ve Studiu Ypsilon, Studiu Damúza, v malebném prostředí Vojanových sadu a nově také ve Švandově divadle.

XI. ročník festivalu ZLOMVAZ vzniká za podpory Nadace Duhová energie, Nadace Život umělce, Polského institutu v Praze. Spolupořadatelství se ujalo Hlavní město Praha a Studio Ypsilon.

I tento rok se mohou některé inscenace, jejich tvůrci nebo protagonisté, dočkat ohlasu v podobe ocenění.

Již na zahájení festivalu bude udělena divadelní a literární agenturou Dilia cena Evalda Schorma za rok 2003 mladé autorce Jolaně Kubíkové za inscenaci Dobrou noc, kterou napsala a režírovala v rámci studia na brněnské JAMU (inscenace bude uvedena na festivalu v sobotu 15.5. v 14.30 v malém sálu Studia Ypsilon).

Třetí rok udělí mediální partner festivalu ZLOMVAZ časopis Reflex Cenu Reflexu. Cena za nejlepší herecký výkon v absolventské inscenaci je spojena s finanční odměnou 60 000 korun. Částka má vítězi umožnit vycestovat na zahraniční studijní stáž.

Další cenou, která je již tradične udílena v rámci festivalu ZLOMVAZ, je cena děkanky Divadelní fakulty AMU doc. Markéty Schartové. Cena je určena mladým talentům v oboru režie.

A konečne poslední cenou je cena diváků, kteří budou hlasovat o vybraných představeních. Na zakončení festivalu bude vyhlášena divácky nejúspešnejší inscenace.

O festivalovém dění se budou diváci dovídat prostřednictvím denně aktualizovaného zpravodaje Obratel. Na tvorbě Obratle se již tradičně podílí jako spoluautoři studenti divadelní vědy a stávají se partnery svých generačních vrstevníků z Divadelní fakulty AMU. K loňskému jubilejnímu
X. ročníku festivalu byla v souladu s krédem festivalu, jímž je setkávání studentů divadelních škol z Prahy, Brna a Bratislavy, sestavena mezinárodní a mezikatederní redakce, v níž se sešli studenti divadelní vědy z Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK Praha, Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty MU Brno, Katedry teorie a dějin dramatických umění Olomouc a Katedry divadelnej vedy VŠMU Bratislava. Nejinak tomu bude i letos, kdy na podobě festivalového zpravodaje budou spolupracovat společně s kolegy z DAMU. Vedle tématu dramaturgie vysokých divadelních škol chtějí na stránkách zpravodaje Obratel pokračovat v debatách o chápání obsahu oboru divadelní vědy a o pčístupech a způsobech reflexe divadelního díla.

Praktické informace týkající se programu a organizace festivalu budou moci diváci a hosté najít ve „skládačce“ do kapsy, která bude k dispozici po celou dobu konání a na internetové adrese www.zlomvaz.com.

Všichni zájemci si mohou rezervovat vstupenky nejpozději do 11. května na adrese zlomvaz@seznam.cz a vyzvednout si je mohou od 12.května v Infocentru ve foyer DISKU, které bude otevřeno denně od 9.00 do 22.00 hodin. Nevyzvednuté rezervace propadají hodinu před začátkem představení.

I k letošnímu ročníku budou neodmyslitelně patřit také večerní off-programy. Zahajovací a závěrečný večírek spojený s hudbou a zábavou.Tentokráte v A Studiu Rubín a Švandově divadle. Samozřejme nemůže chybět také Zlomvazkap – „školní“ fotbalový turnaj, který se bude konat v TJ Sokol Královské Vinohrady 14. 5. 2004.

Cílem festivalu ZLOMVAZ je umožnit vytvoření a vznik uměleckých i osobních kontaktů mezi studenty nejprestižnejších česko–slovenských škol, na které pak mohou mladí herci, režiséri, scénografové, dramaturgové i produkční snadno navázat ve svém dalším uměleckém profesním živote. To, že ZLOMVAZ není jen divadelní přehlídka, ale i místo setkávání a navazování kontaktů dobře dokládá připravovaná premiéra divadla DISK. Hru mladého ruského dramatika Vasilije Sigareva „Plastelína“ zkouší se studenty Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU student VŠMU Marián Amsler. Inscenace Čechovova „Platonova“ v Amslerově režii byla nadšeně přijata na loňském festivalu ZLOMVAZ a v divácké souteži nakonec i zvítězila.

Nezvratným důkazem o popularitě a prestiži festivalu mezi zúčastněnými školami je každoroční vzrustající snaha mladých umělcu prezentovat zde své inscenace. V loňském jubilejním X. rocníku, který byl o den delší, bylo odehráno 25 představení a všechna byla vyprodána.

/bk/

www.zlomvaz.com
zlomvaz@seznam.cz

 
| |