DEN PRVNÍ - ČTVRTEKDEN DRUHÝ - PÁTEKDEN TŘETÍ - SOBOTADEN ČTVRTÝ - NEDĚLEREDAKCE
VYSVĚDČENÍ

Jméno žáka: RODINNÉ PRÍBEHY
Datum narození: 13. 4. 2005
Národnost: VŠMU
Ročník studia: Zlomvaz 2006


Třídní učitelka: Silvie Šustrová
Výchovná poradkyně: Zuzana Malá

Scénografie: 1 1-
Jednoduchá, nápaditá, funkční. Tradiční problém arény, že není vidět vše odevšad.

Herectví: 1 1-
Smysl pro gag a timing. Přesné přechody mezi "rolí" a "civilem". Vynikající práce se znakovými rekvizitami. Perfektní "dětská" stylizace. Smysl pro situaci, velká imaginace. Výborná schopnost charakterizace postav. Sympatické tváře. Neškodilo by ubrat na překotnosti a přidat v kontrole nad sebou samým.

Režie: 3 3
Výstavba situací slušná, gagy vypointované. Opakující se vzorec hry ve hře stopnut ve chvíli, kdy už by další varianta téhož byla opravdu nuda. Skvělé použití znakových rekvizit. Známka snížena především kvůli celkové koncepci a závěrečné scéně. Jakýsi nesrozumitelný polosen se zásadním sdělením? Jak jsme se najednou ocitli někde mimo hypermarket? Proč dosud němá mluví? Nedojali jsme se.

Dramaturgicko-režijní koncepce (Známka z chování a společenského přínosu):
3- 4
TU: Vaše dítě si nehraje na pískovišti, ale v supermarketu. Vaše rodina i rodiny kamarádů vašeho dítěte zřejmě nejsou úplně v pořádku. Prosím zvažte stav vztahů ve vaší rodině i ve společnosti celkově. Zvažte, jak se chováte ke svým dětem a zda si na nich nevybíjíte stres, který s nimi nesouvisí. Zvažte, jak se chováte s partnerem před svými dětmi, zda jim nedáváte špatný příklad do života. Zvažte, zda vaše dítě nesleduje ve zvýšené míře násilné filmy či nehraje násilné počítačové hry. I když, není to ono už celé tak trochu ohrané? Byť podaná v zábavné a atraktivní formě, nejsou témata zpracovávána poněkud povrchně?

Oproti původnímu srbskému textu (který jsme bohužel neměli k dispozici) zřejmě nastala poměrně zásadní úprava směrem k "zobrazení měnících se vztahů mezi rodiči a dětmi ve (slovenské) společnosti 21. století". Otázkou je, nakolik je tento směr dostatečně hlubokým (a do hloubky prozkoumaným) tématem na to, aby unesl celou konstrukci inscenace. Já osobně si myslím, že vzhledem ke své "profláknutosti" není téma dostatečně prozkoumané a to pro mě bohužel shazuje jinak velmi kvalitní inscenaci spíš blíže k průměru. Krásná škatulka, obsah už tak originální a objevný bohužel není.

VP: Dosazovat do relativně vydařeného žánru frašky "aktuální", "vážná" výchovná témata nepovažuji za šťastné. (Nicméně polopatická příprava na rodičovství žádnému studentu umělecké školy neublíží.)

Celkové hodnocení:
TU: Prospěl.
VP: Započteno.
vše ze čtvrtého dne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.