DEN PRVNÍ - ČTVRTEKDEN DRUHÝ - PÁTEKDEN TŘETÍ - SOBOTADEN ČTVRTÝ - NEDĚLEREDAKCE
DNES NA ZLOMVAZU

Dnešní program festivalu ZLOMVAZ právě pro Vás!
ÚVODNÍK

Poučený čtenář festivalových bulletinů na tomto místě jistě čeká Úvodník. Tradici neporušíme, pouze trochu pozměníme. ZLOMVAZ 2006 s sebou přináší mnoho novinek a jedna z nich se dotkla i podoby tradičního zlomvazového časopisu Obratel.
VERNISÁŽ ZAUJME I ZANUDÍ
REFLEXE
Představení: VERNISÁŽ

Hra Vernisáž od Václava Havla se svým jízlivým humorem i po třiceti letech od svého prvního uvedení stále strefuje do aktuálních témat, kterými jsou životní styl, móda a různost představ o smysluplné existenci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.