DEN PRVNÍ - ČTVRTEKDEN DRUHÝ - PÁTEKDEN TŘETÍ - SOBOTADEN ČTVRTÝ - NEDĚLEREDAKCE
REDAKCE

Bayerová Marie, Katedra teorie a kritiky DAMU
Bartoš Václav, Katedra teorie a kritiky DAMU
Hejduková Hana, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií UP Olomouc
Malá Zuzana, Katedra teorie a kritiky DAMU
Mildeová Zuzana, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií UP Olomouc
Rýgrová Michaela, Katedra produkce DAMU
Šulcová Barbora, Katedra teorie a historie divadla MU Brno
Šustrová Sylvie, dramaturgie JAMU

Technické zajištění
Gregor Jan, Katedra produkce DAMU

Korektury
Lišková Lydie, Filozofická fakulta UK v Praze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.