DEN PRVNÍ - ČTVRTEKDEN DRUHÝ - PÁTEKDEN TŘETÍ - SOBOTADEN ČTVRTÝ - NEDĚLEREDAKCE
CENA EVALDA SCHORMA

Divadelní a literární agentura DILIA udělí na slavnostním zakončení festivalu Zlomvaz cenu Evalda Schorma. Letos je udělena dvěma mladým autorkám a oproti minulým ročníkům, které podporovaly inscenace nových textů, mohli být letos nominováni studenti za původní hru, dramatizaci či překlad do češtiny dosud nepřeloženého díla.

Komise se letos rozhodla udělit cenu Radmile Adamové za hru "Holky Elky" a Barboře Vaculové za hru "Žumpa". Mezi ně bude rozdělena i finanční částka spojená s oceněním.

Hra Radmily Adamové, studentky Teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně, bude mít premiéru v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí 28. května a hra Barbory Vaculové, studentky divadelní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění, "Žumpa" měla premiéru 14. dubna v Divadle 7 a půl v Brně, kde se hraje doposud.

Na financování Grantů DILIA a Cen E. Schorma a J. Kříženeckého se kromě DILIA podílí i společnost AVENIR.

vše ze čtvrtého dne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.