DEN PRVNÍ - ČTVRTEKDEN DRUHÝ - PÁTEKDEN TŘETÍ - SOBOTADEN ČTVRTÝ - NEDĚLEREDAKCE
PATETICKÁ DEPRESE

Barbora Šulcová

Recenze: Psychóza v 4.48

Autorka hry Sarah Kane patřila do britské dramatické vlny coolness, která zaplavila ostrovy na počátku devadesátých let. K nám se dostala coolness dramatika se zpožděním a stále tu zůstává v oblibě, jak se koneckonců ukázalo i v sobotním odpoledni, kdy se s hrou Psychóza v 4.48 představila brněnská JAMU. Britská dramatička Sarah Kane trpěla depresemi, léčila se, ale bez úspěchu, nakonec sama spáchala sebevraždu a tato hra je její poslední, jež už byla vydána posmrtně.

Myslím, že hlavní problém je právě v povaze samotného dramatického textu. Obecně se dá říci, že všechny hry Sarah Kane jsou velmi drsné a kruté, nicméně zároveň působí příliš pateticky. A tento patos je v největší míře uplatněn právě ve hře Psychóza v 4.48. Zobrazovat depresi a niterný rozklad jedné postavy hodinu a půl na divadle je zkrátka velmi těžký úkol. Dramaturgie se ujala Silvie Šustrová a režie Daniela Cádrová. Pacientku hrála Marta Zaoralová a lékaře Jakub Šmíd, všichni jsou ze třetího ročníku činoherního divadla na JAMU. Dominantním dramatickým prvkem inscenace je nesporně scéna. Divácký prostor byl vytvořen z praktikáblů, na nichž byly postaveny židle, diváci shlíželi tedy na herce, kteří se tímto ocitli v jakési "jámě", v pasti. Marta Šustrová měla velmi složitý úkol, neb na její postavě stála celá hra. Snažila se znázornit depresi a bolest ze života, nicméně výsledkem je spíše rozpačitý pokus. Její herecký kolega a partner Jakub Šmíd svoji vcelku dost banální postavu lékaře pojal jako přednesové cvičení a jeho lékař vzbuzoval spíše soucit. (Občas mi dokonce připadalo, že jeho dikce se nápadně podobá dikci moderátora počasí na ČT1.) Zajímalo by mě vlastně, z jakého důvodu si tvůrci vybrali právě tuto hru - hru, která je plná bolesti, zoufalství ze světa a plná patosu, který ji sráží. Pro mě tato inscenace představovala čisté školní cvičení bez většího uměleckého přesahu.vše ze čtvrtého dne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.