DEN PRVNÍ - ČTVRTEKDEN DRUHÝ - PÁTEKDEN TŘETÍ - SOBOTADEN ČTVRTÝ - NEDĚLEREDAKCE
POKUSY O JEHO ŽIVOT A DÍLO

Silvie Šustrová

Reflexe: KaBBaret aneb Pokusy o Brechta

S inscenováním Brechta je v dnešní době trochu potíž. Je ovšem prima, že existuje inscenace, která se k tomuto problému vyjadřuje, navíc pomocí prostředků brechtovského divadla, a která ještě k tomu všemu není nuda! Kéž by jen takhle vypadaly všechny přednášky z dějin světového divadla.

Studenti 3. ročníku KČD DAMU připravili zajímavou koláž z útržků textů autora myšlenky epického divadla a krátkých "přednášek" na téma "jeho život a dílo". Vyváženou, neadorující, nezesměšňující. Předloží fakta, názor už je na divákovi. Plus několik songů, "zcizováků", tanečků a žraloků (zajímavý jednotící motiv). Přesně tak, jak to na kolotoči má být.

Herecky spočívá inscenace spíše na výkonu pánů, trojice dam je spíše v pozadí. Všichni ale odvádějí na jevišti slušné výkony, kterým v podstatě není v rámci zvoleného žánru a stylu co vytknout. Pokud někdo z ansámblu vyčnívá, je to Miloslav König, a to především díky projevenému hudebnímu talentu, který je schopen propojovat s talentem hereckým i komickým. Výkony ostatních jsou ale v této oblasti rovněž přinejmenším odpovídající.

Vytknout není v podstatě co ani režii a dramaturgii. Inscenace má rytmus, využívá brechtovských prostředků, které se ovšem v zápětí nestydí shodit. Snad jen ta akrobacie, o té stále nevím, co si mám myslet… Jinak je ale humor opravdu vtipný! Za snad jedinou "problémovou" záležitost bych označila stylizaci některých promluv o autorovi. Zdařilou imitaci profesora Císaře snad ještě většina v divadelním světě zainteresovaných diváků rozpozná. U některých dalších (např. rozplývající se slečna s židlí) jsem však byla na pochybách, jestli jde opět o nějaký vnitřní damácký humor, který nemám šanci bez znalosti konkrétní osoby pochopit, nebo zda je stylizace provedena na základě něčeho jiného a v tom případě nevím čeho.

Celkově bych ráda ocenila, že si inscenace nehraje na nic víc než na to, co je - tedy zábavný a zároveň i vcelku poučný a srozumitelný náhled do jedné z kapitol moderních divadelních dějin i na vztah současnosti k ní. Jen víc takových sympatických experimentů…vše ze čtvrtého dne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >   menu   < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festival ZLOMVAZ 2006 pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Hlavní město Praha.