My jsme Produkce22

Tým 13 studentů 2. ročníku bakalářského programu katedry produkce DAMU

Společně jsme pro vás připravili festival, na kterém dojde k propojení, vzájemné inspiraci a hromadě zábavy - divadlo, hudba, přednášky, workshopy, a taky si společně zahrajeme fotbal nebo zaběháme!

Naší vedoucí je Áďa Fejková, žena všeho druhu oplývající schopnostmi produkčními a v neposlední řadě obrovskou dávkou empatie a respektu ke všem složkám týmu. Peníze hýbou světem a bez nich by bohužel nebyla kultura, o finance se nám stará Anička Křepínská a Honza Wegmann. Aby o nás bylo všude vidět a slyšet je pořeba mít kvalitní a kreativní marketing a PR, které mají v režii Lenka Pitronová s Barčou Zajíčkovou. O srandu a fotbal, ale i výstavu, koncerty, workshopy a přednášky (a taky bary!) se nám stará svatá trojice ze severu, Ústí i jižních krajin - Adélka Garabíková, Maru Stanková a José Castorena. O to, aby vše klapalo, bylo vidět i slyšet, abyste měli kde sedět a herci kde hrát, pečuje lokační a technické duo Vojta Sochor a Anička Kopřivová. A v neposlední řadě tým, který vybírá inscenace, komunikuje se soubory a ještě vám i odtrhá lístky, v dramaturgické radě je Bára Maksymovová, Péťa Maršál a Dinka Ibragimová.

Těšíme se na setkání a hlavně na pivečko v Úněticích

Buďte FRESH!

Poděkování

Obrovské poděkování patří rozšířené dramaturgické radě, jmenovitě Veronice Mackové, Johaně Jurášové, Emmě Kováčové, Janě Vaverkové a Domenu Šumanovi.
Dále děkujeme autorovi letošní vizuální identity Vojtovi Lieblovi a našemu ambasadorovi Petru Vančurovi.
Děkujeme studentům katedry teorie a kritiky a celému týmu časopisu Obratel!
Děkujeme studentům prvního ročníku KP za velikou pomoc při organizaci, děkujeme Johanko, Filipe, Eliško, Terko Z., Sáro, Terko V., Ctibore, Mikuláši, Sofie, Barčo, Týnko, Majdo! Díky za velký technický support, Matyáši Baierle!
Děkujeme partnerům v naší gastromapě, ale především podnikům Kafé DAMU, Mamanavarila, Roesel a Únětický pivovar.
V neposlední řadě patří velké poděkování našemu pedagogickému vedení - Viktorii Schmoranzové a Kristýně Felcmanové.

Zlomvaz FRESH je 30. ročníkem festivalu studentů divadelních škol, který tradičně pořádají studenti druhého ročníku katedry produkce DAMU. Uskuteční se v červnu, a to od 12. do 15. a odehraje se na dvou lokalitách, na DAMU v Karlově ulici, a pak v nedalekých Úněticích.

Letošní podtitul je odezvou na dlouhotrvající debatu o tradicích a inovacích, které každý ročník přináší. Dramaturgie se tak soustředí na projekty, které jsou čistě studentské a svými tématy či zpracováním aktuální a FRESH. Důležitým měřítkem výběru byl i vztah inscenačního týmu k dané inscenaci, protože wellbeing při tvůrčím procesu je FRESH. Mít kladný vztah k vlastní divadelní tvorbě, k dílům, která se uvádí, k lidem, se kterými se tvoří. FRESH. Je důležité na to nezapomínat.

Co na srdci, to na festivalu.

Jako hosté na festival přijaly pozvání školy, které jsou s DAMU zásadně propojené, a to brněnská JAMU, která představí svá monodramata, představení ateliéru fyzického divadla a další unikátní projekty, a také bratislavská VŠMU. Na práce slovenských studentů se můžete těšit především ve čtvrtek 13. 6., kdy se budou mimo jiné prezentovat absolventským představením Leonce a Lena v divadle DISK. V tentýž večer proběhne i tradiční mezifakultní fotbalový turnaj, tentokrát v Tyršově domě na Malé straně. Pražští studenti budou mít na Zlomvaze možnost představit především své drobnější projekty, a to z několika kateder.

Jako projekt do divadla DISK byl netradičně zvolen titul z fakulty hudební - magisterská práce Ester Trčkové, studentky choreografie. Pomyslným vyvrcholením festivalu však bude sobota 15. 6., kdy se diváci i pořadatelé přesunou do Únětic přes site-specific procházku z Roztok u Prahy, kterou speciálně pro festival připravili studenti magisterského programu katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Celý den má splnit účel odpočinku, regenerace na čerstvém vzduchu a táborové atmosféry. Je určen pro všechny akreditované i neakreditované, pro studenty, pedagogy, absolventy i pro obyvatele Únětic a okolí a pro širokou veřejnost.

KONTAKTY

Adéla Fejková
Vedoucí manažer
fresh@zlomvaz.cz
+420 605 570 860

Anna Křepínská
Finance
anna2002krepinska@gmail.com
+420 728 233 440

Jan Wegmann
Finance
anwegmann98@gmail.com
+420 722 648 839

Dina Ibragimová
Dramaturgie
dramaturgie@zlomvaz.cz
+420 734 508 818

Barbora Maksymovová
Dramaturgie
dramaturgie@zlomvaz.cz
+420 777 218 331

Petr Maršál
Dramaturgie
guest@zlomvaz.cz
+420 723 988 250

Adéla Garabíková
OFF Program
offprogram@zlomvaz.cz
+420 775 156 094

Marie Stanková
OFF Program
offprogram@zlomvaz.cz
+420 602 302 864

Jose Castorena
OFF Program
offprogram@zlomvaz.cz
+420 777 271 677

Lenka Pitronová
PR a Marketing
marketing@zlomvaz.cz
+420 608 457 878

Barbora Zajíčková
PR a Marketing
marketing@zlomvaz.cz
+420 602 110 103

Vojtěch Sochor
Lokace
sochor.vojta@gmail.com
+420 724 303 748

Anna Kopřivová
Technika
kopriv04@st.amu.cz
+420 734 227 188

“Význam pojmu kultura může osvětlit původ slova. Latinské cultura, budoucí příčestí slovesa colere (pěstovat, vzdělávat a také uctívat), znamenalo původně pěstování užitkových plodin (např. „kultura chmele“). Na rozdíl od plevele, který roste sám, o plodiny se lidé musí starat. Jako metaforu je použil Marcus Tullius Cicero pro překlad Platónova pojmu „péče o duši“ (cultura animi) a teprve od 16. století se používá v užším smyslu pro označení vybraných lidských činností, zejména uměleckých.” - Wikipedie

Péče o duši a o tělo je FRESH, a pomáhá nám k tomu kultura.
Kultura v uměleckém smyslu, ale i třeba ta mléčná. Fermentované potraviny, díky nimž kultivujeme svůj mikrobiom. Péče o mikrobiom ve spojení s péčí o mentální zdraví je FRESH a tato myšlenková mapa vedla Vojtu Liebla k vytvoření naší pestré grafiky. Jediné labelování, které společně schvalujeme, je labelování našimi FRESH samolepkami. Pojetí našeho tématu tímto způsobem nás nadchlo, a tak nemáme pomeranče a citony, ale kefír a krávy. A milujeme to.

už to chápete?
kráva
mléko
kefír
fermentace
k u l t u r a
kultivace prostředí