I I I I I  
Prohlášení Dramaturgické rady festivalu Zlomvaz 2005

Dramaturgická rada ve složení Magdaléna Frydrychová (3. ročník režie - dramaturgie Katedry činoherního divadla), Veronika Riedlbauchová (2. ročník režie - dramaturgie Katedry alternativního a loutkového divadla), Eliška Vinařová (2. ročník Katedry produkce), Petr Hašek (2. ročník režie - dramaturgie Katedry alternativního a loutkového divadla) a Štěpán Pácl (3. ročník režie - dramaturgie Katedry činoherního divadla) vybírá představení, která budou uvedena na festivalu vysokých divadelních škol Zlomvaz 2005.

Naším cílem je představit průřez současnými absolventskými inscenacemi jednotlivých vysokých divadelních škol a výběr inspirativních studentských představení. Průřezem myslíme reprezentativní vzorek výsledků studia možností divadelního vyjádření na divadelních školách.

Podmínky pro výběr představení jsou tyto:
  • inscenace se neúčastnila předcházejících ročníků festivalu Zlomvaz
  • přihlášená inscenace nemusí být školní prací, ale na její tvorbě by se měli podílet studenti divadelních škol alespoň na jedné z hlavních inscenačních složek (režijní, herecká, autorská, výtvarná). Přednost při výběru do soutěžního programu však mají inscenace ryze studentské.
  • premiéra přihlášené inscenace by měla být do 30.3. 2005. Pokud bude premiéra později, tvůrci inscenace seznámí dramaturgickou radu (prostřednictvím videonahrávky, otevřené zkoušky, písemně či ústně) s připravovanou koncepcí
  • do 5.3.2005 je nutné dodat podklady k inscenaci (anotace, fotografie, tvůrci, program k inscenaci apod.) pro přípravu festivalového katalogu, a technické požadavky
  • převážná většina z členů dramaturgické rady (3 z 5) musí přihlášenou inscenaci vidět (živě, prostřednictvím nahrávky), nebo být alespoň seznámena s koncepcí
Samotný výběr představení a sestavení festivalového programu závisí na osobních zkušenostech, vkusu, názoru a uměleckém vnímání členů dramaturgické rady.
A pochopitelně také na technických možnostech festivalových prostor.

Dramaturgická rada festivalu Zlomvaz 2005