I I I I I  
Myšlenka na pořádání festivalu vzešla v roce 1994 z iniciativy studentů Katedry produkce DAMU jako příležitost k neformálnímu setkávání a seznámení studentů a pedagogů vysokých divadelních škol. V průběhu 12 let se Zlomvaz, z původně jednorázového nápadu, vyvinul v uznávanou a pro mnohé i prestižní divadelní událost. Kromě toho se také stal součástí výuky studentů 2. ročníku katedry produkce, a proto má festival každý rok zcela odlišnou, originální podobu.
Pravidelnými účastníky Zlomvazu jsou pražské DAMU a HAMU, brněnská JAMU a bratislavská VŠMU. Několik ročníků Zlomvazu mělo možnost přivítat i zahraniční hosty. Mimo jiné například soubory GATE Theatre z New Yorku, Bayerische Theaterakademie August Everding z Mnichova, studenty moskevské Vysoké školy umění při Studiu MCHAT, Toronto University at Scarborough a Panstwowe Wyszi Szkoly Teatralne ve Wroclawi.

Cílem Zlomvazu je od samého počátku především setkání a setkávání studentů uměleckých oborů, prezentace jejich tvorby, vzájemná konfrontace a inspirace. Je jedinečným prostorem pro otevřené diskuse, reflexe a zejména získávání uměleckých kontaktů, na které pak mohou mladí, začínající umělci navázat ve svém dalším uměleckém a profesním životě. To vše podporuje neformální, přátelská atmosféra.

Není to však pouze festival studentů pro studenty. Je především mostem, spojujícím článkem, mezi začínajícími umělci a širokou veřejností. Je výjimečnou příležitostí jak atraktivním způsobem představit veřejnosti množství nových talentů, kteří dříve či později budou určovat tvář divadelního dění v celé republice.

Nedílnou součástí festivalu je časopis Obratel, ve kterém vycházejí aktuální informace o každodenním dění a programu, stejně tak jako kritické ohlasy na jednotlivá představení. I celková podoba a náplň časopisu, vzhledem k různému složení redakčního týmu, je každý rok zcela jiná. Tímto krokem se otevřela další forma tvůrčí spolupráce i mezi budoucími recenzenty a divadelními vědci. Dochází tak k přímému propojení s druhou stránkou divadla, kterou je umění reflexe a kritiky.