I I I I I  
ZLOMVAZ 2005
12. ročník ve znamení komunikace

Čtyřdenní maraton divadla, hudby, večírků a sportu se koná od čtvrtka 19.5.05 do neděle 22.5.05 v prostorách DAMU, divadla DISK, v Divadle Na Prádle, ve Švandově divadle atd.

Zlomvaz - Místo setkání
Zlomvaz je festival vysokých uměleckých škol, který od roku 1994 pořádají studenti produkce DAMU. Každý rok připravuje festival jiný tvůrčí a organizační tým. Jednotlivé ročníky se proto v mnoha ohledech velmi liší. Vždy mají ale společné cíle a myšlenku: setkání studentů vysokých uměleckých škol, prezentace jejich prací, vzájemná inspirace, konfrontace, místo k otevřeným diskusím a hlavně navázání nových kontaktů. To vše v neformální, přátelské atmosféře.

Zlomvaz - Prostor pro komunikaci
Zlomvaz 2005 se bude této tradice zcela držet a snažit se ji dále rozvíjet. Chceme, aby byl v první řadě prostorem pro komunikaci, vytvářel interaktivní vztah mezi účastníky festivalu, diváky a organizátory. Jedině díky schopnosti komunikovat lze dostát vytčených cílů. Zlomvaz by se měl sám stát komunikačním prostředkem. A jako takový mimo jiné také informovat širší veřejnost o práci mladých, začínajících umělců.

Zlomvaz - Festival studentů
Zlomvaz je od svého počátku prací studentskou, pořádanou pro posluchače uměleckých oborů. Výběr inscenací a sestavení programu proto bude ovlivňovat zejména to, zda je tvůrčí tým přihlášených inscenací ryze studentský. Rozhodující však bude kvalita jednotlivých prací, kterou posoudí dramaturgická rada festivalu (složená ze studentů dramaturgie KČD a KALD a studentů produkce.
Program nebude postaven pouze na absolventských inscenacích jednotlivých kateder uměleckých škol. Naším cílem je zpestřit programovou nabídku například i o kvalitní klauzurní představení nebo o projekty, které nevznikly na půdě školy (ale jejichž tvůrci jsou vysokoškolskými studenty).

Zlomvaz - Způsob zábavy
Troufáme si tvrdit, že Zlomvaz se za dobu svého konání stal pro mnoho lidí (nejen z řad studentů uměleckých škol) oblíbeným a vyhledávaným zdrojem zábavy. Kromě stále bohatší nabídky umění jsou se Zlomvazem neodmyslitelně spjaty večerní off-programy. Večírky i sportovní utkání se staly jeho nezbytnou součástí. Podporují celkovou atmosféru festivalu a pro mnohé se stávají nezapomenutelným zážitkem. Uvědomujeme si výjimečnost těchto společenských setkání, a proto budeme věnovat jejich přípravě velkou pozornost.

Zlomvaz - Umění reflexe
Spojujícím a kritickým článkem festivalu bude opět časopis Obratel, který by měl pohotově reagovat na aktuální festivalové dění, reflektovat prezentovanou divadelní tvorbu, být rovněž komunikačním prostředkem, inspiračním zdrojem, pramenem k zamyšlení a v neposlední řadě velkou zábavou.

Na shledání s Vámi se těší
studenti 2. ročníku Katedry produkce DAMU